2019. április 4-én tartották a CAMARO-D projekt második hazai érdekelteknek szóló műhelytalálkozóját, a Herman Ottó Konferencia Központban. A műhelytalálkozó fókuszában a projekt során összeállított, fenntartható területhasználat-tervezési útmutató állt.
 
A 2019. június végén záruló projekt célja a vízkészletek hatékony védelmét és az árvízi kockázatok korszerű kezelését elősegítő, vízgyűjtő alapú területhasználati koncepció kidolgozása, majd ez alapján egy nemzetközi kezelési útmutató összeállítása, az érdekelt felek közötti, térségeken és határon átnyúló együttműködésen keresztül. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., mint magyarországi partner vesz részt a kilenc Duna-menti ország együttműködésében megvalósuló projektben.
 
A műhelytalálkozó fókuszában a projekt során összeállított, fenntartható területhasználat-tervezési útmutató, az abban meghatározott jó területhasználati gyakorlatok és az ezekhez kapcsolódó tapasztalatok bemutatása és megvitatása állt.
Marius Danila (Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökség), az egyik román projektpartner munkatársának előadásában az alkalmazott jó területhasználati gyakorlatokat, illetve a projekt során megvalósított tevékenységeket ismertette a mintaterületükön, a Feketeügy folyó vízgyűjtőjén.
 
Sahar Saeidi (Szent István Egyetem) előadásában hazánk területhasználat-változását mutatta be 1990-től 2012-ig, amelyből többek között kiderült a vizes élőhelyek kiterjedésének jelentős csökkenése.
 
Bakti Beatrix (NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) agrárerdészeti kísérletet és annak eredményeit ismertette, amelyben víztakarékos megoldásként intenzív haltelep elfolyóvizének öntözéses hasznosíthatóságát vizsgálták.
 
Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
 
Az elhangzott előadások anyagai alább elérhetőek:

Cikk megosztása