Az ÚMVP Irányító Hatóságának közleménye a "Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére" 2009. évben kiírt pályázat eredményéről. A nyertes települések listája a továbbiakban letölthető.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2009. évben pályázatot hirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására (a továbbiakban: pályázati felhívás).

A pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelően a 2009. március 10-ig benyújtott pályázatok feldolgozása, értékelése megtörtént. A pályázati döntés a bíráló bizottság tagjai által megállapított sorrenden alapul, a rendelkezésre álló keretösszeg eléréséig. Az értékelés során a bizottság a felsorolt kritériumok alapján, összességében bírálta el a beérkezett pályázatokat.

Az ÚMVP Irányító Hatósága a Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére kiírt pályázati felhívást a beérkezett nagyszámú pályázat és a rendezvények szakmai minősége és megalapozottsága miatt módosítja.

A pályázati felhívás „Elnyerhető támogatás formája és mértéke” cím része alábbi bekezdése: a pályázat keretében jelen (a pályázat felhívás 1. és 2. sz. melléklete alapján) a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai eszközök és programelemek igénybevétele helyett, a Támogató döntése alapján a támogatás maximális összege 500.000,- Ft + Áfa, azaz ötszázezer forint + Áfa, amely összeg az 1. számú mellékletben feltüntetett tételekből állhat össze.

A támogató biztosítja a pályázatban megjelölt helyszínen az ÚMVP rendezvényen való megjelenésével és népszerűsítésével kapcsolatos egyes lebonyolítási és szervezési költségeket az 1. számú mellékletnek megfelelően.

Jelen IH közlemény 3. számú melléklete tartalmazza azon pályázók listáját, akik az IH döntése értelmében támogatásban részesültek. A támogatás igénybevételének feltételeit jelen közlemény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

dr. Forgács Barnabás
IH vezető

Cikk megosztása