Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Osztály

 

Az osztály tevékenysége átfogja a hulladékgazdálkodás egészét, a jogszabály előkészítéstől a szemléletformálásig.

Az osztály közreműködik a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás megalapozásban, különböző területek közötti egyeztetések előkészítésében és lebonyolításában, döntés-előkészítő háttéranyagok kidolgozásában. Segíti az Európai Unió Környezetvédelmi Ügynökségének munkáját az európai uniós szakterületi szakértői tevékenységben.

Nemzetközi kutatómunka keretében készített döntés-előkészítő tanulmányokkal, elemzésekkel, vagy már kész munkaanyagok véleményezésével vesz részt a hazai „körforgásos gazdaság”, a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában.

Elősegíti a Magyar Szabványügyi Testület hulladékok kérdéskörével foglalkozó bizottságának munkáját a véleményezésre megküldött szövegtervezetek egyeztetésével.

Tájékoztatja a nyilvánosságot, konferenciát szervez a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság megvalósításának tématerületeiről.

Környezetvédelmi ismeretterjesztő tevékenysége a körforgásos gazdaság jelképének minősülő hulladékhierachiára, a hulladékképződés megelőzésére, az anyag körforgásban tartására törekvő hulladékgazdálkodásra összpontosul.

Közreműködik környezetvédelmi tanácsadásban, oktatásban, kiadványok készítésében: 2016-ban jelentette meg „A hulladék is érték” címmel önálló foglalkoztató és tájékoztató füzetét, amely a hulladékgazdálkodás kiemelt témaköreit mutatja be általános iskolás gyermekeknek.

Szervezőként közreműködik, illetve szakmai tartalommal tölti meg a Kft. által rendezett környezetvédelmi programokat. Ellátja az Intézet képviseletét a különböző hazai környezetvédelmi eseményeken, rendezvényeken (pl. KUKAkulTÚra, Hulladékkezelők Nyílt Napja, TeSzedd!). Résztvevőkén, vagy szervezőként csatlakozik nemzetközi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási programokhoz, ezzel összefüggésben szervezi meg az Intézet részvételét az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” kezdeményezésben.

A Kft. a környezeti nevelés területén belül kiemelt figyelmet fordít a házi és közösségi komposztálás hazai elterjesztésére, népszerűsítésére és segítésére. Az osztály a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programhoz kötődően, több önálló ismeretterjesztő kiadványban és cikkben (pl. a „Komposzt is érték!- A helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata” c.) mutatja be és népszerűsíti a komposztálás alapvető ismereteit.