Környezetértékelési Osztály

 

Az osztály tevékenysége igen szerteágazó: alapvetően kármentesítési, továbbá fenntarthatósági, levegővédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokat lát el.

Részt vesz az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatok, így a különböző hazai és nemzetközi kármentesítéssel összefüggő adatszolgáltatások, elemzések és tanulmányok készítésében, továbbá a jogszabályokban a Kft. feladataként nevesített egyedi kármentesítési projektek kivitelezésében.

Elkészíti a szakmai osztályok bevonásával az évenként megjelenő környezetállapotot értékelő, a környezeti adatokat feldolgozó Magyarország Környezeti Állapota c. kiadványt.

A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról csökkentési ágazatközi intézkedési program keretében tanulmányok, értékelések készítésével továbbá szemléletformálással igyekszik a program célkitűzéseit megvalósítani.

A lakossági szilárd tüzelés káros hatásainak megelőzése érdekében több kiadványt és tájékoztató anyagot készített, információs kampányok, rendezvények szervezésével igyekszik a problémára megoldást találni és a figyelmet felhívni.

Közreműködik a hazai és nemzetközi éghajlatváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos projektekben, így például részt vett a klímadaptációs-hálózat felállítását célzó EGT finanszírozású CLIM-NET/HUN projektben és felelős a LIFE finanszírozású, szervezetek karbonlábnyom számítását célzó Clim’Foot projekt hazai megvalósításáért is. Ennek keretében készítette el az Éghajlatváltozás – Megelőzés és alkalmazkodás c., a klímaváltozás hatásaira való felkészülési lehetőségeket újszerűen bemutató, gyakorlati megoldásokat tartalmazó kiadványt.