Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1223 Budapest, Park utca 2.
telefon: +36-1-362-8100
fax: +36-1-362-8104
 
 
HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
NÉV
SZERVEZETI EGYSÉG
BEOSZTÁS
TELEFON
E-MAIL
Bárány Rita
 
ügyvezető
+36 1 362 8100 / 176
barany.rita@hoi.hu
Dr. Béres András
 
szakmai ügyvezető helyettes
+36 1 362 8100 / 180
beres.andras@hoi.hu
Vahalcsik Attila
Ügyvezetői Kabinet
kabinetfőnök
+36 20 374 4786
vahalcsik.attila@hoi.hu
Bősze Balázs
Ügyvezetői Kabinet
sajtófőnök
+36 30 612 9844
bosze.balazs@hoi.hu
Ivádiné Kismődi Emese
Ügyvezetői Kabinet
titkárságvezető
+36 1 362 8100 / 176
kismodi.emese@hoi.hu
Koplányi Tímea
Ügyvezetői Kabinet
személyi asszisztens
+36 1 362 8100 / 176
koplanyi.timea@hoi.hu
Takács Tamás
Ügyvezetői Kabinet
kommunikációs referens
+36 30 519 1207
takacs.tamas@hoi.hu
Mihálydeák Enikő
HR
HR vezető
+36 1 362 8147
mihalydeak.eniko@hoi.hu
Tóth István
Informatikai és Iktatási Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8117
toth.istvan@hoi.hu
Riesz Lóránt
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság
igazgató
+36 1 362 8100 / 133
riesz.lorant@hoi.hu
Csiffáry Nóra
Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Osztály
igazgatóhelyettes, osztályvezető
+36 1 362 8100 / 133
csiffary.nora@hoi.hu
Nyári Eszter
Környezetstratégiai Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8100 / 133
nyari.eszter@hoi.hu
Berndt Mihály
Környezetstratégiai Osztály
zajvédelmi szakreferens
+36 70 682 4541
berndt.mihaly@hoi.hu
Bezegh Barbara
Környezetstratégiai Osztály
intézeti főtanácsadó
+36 1 362 8100
bezegh.barbara@hoi.hu
Dr. Farkas Anna
Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8100 / 160
farkas.anna@hoi.hu
Nyárai Orsolya
Kiemelt Programok Igazgatósága
igazgató
+36 30 998 9285
nyarai.orsolya@hoi.hu
Ráczné Tóth Éva
Kiemelt Programok Igazgatósága
titkársági referens
+36 1 362 8100
raczne.toth.eva@hoi.hu
Karnis Péter
Pályázatkezelési Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8100 / 123
karnis.peter@hoi.hu
Karácsony Zoltán
Képzési Igazgatóság
igazgató
+36 1 362 8105
karacsony.zoltan@hoi.hu
Csiharné Jerola Zsuzsa
Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály
igazgatóhelyettes, vezető szakreferens (élelmiszeripar)
+36 1 362 8121
csiharne.jerola.zsuzsanna@hoi.hu
Dzsudzsák Szilvia
Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály
szakreferens (kertészet)
+36 1 362 8118
dzsudzsak.szilvia@hoi.hu
Gyenge Adrienn
Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály
vizsgaszervezés / referens
+36 1 362 8110
gyenge.adrienn@hoi.hu
Hamza Renáta Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály szakreferens (környezetvédelem, földmérés - térképészet - térinformatika) +36 1 362 8100 / 135 hamza.renata@hoi.hu
Horváthné Révész Ágnes
Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály
vezető szakreferens (ált. mezőgazdaság, állattenyésztés)
+36 1 362 8107
horvathne.revesz.agnes@hoi.hu
Dr. Szabó Gergely
Szakképzési és Intézménykoordinációs Osztály
szakreferens (erdészet és vadgazdálkodás)
+36 1 362 8119
szabo.gergely@hoi.hu
Bőle Réka
Kiadói Osztály
osztályvezető
+36 30 491 1432
bole.reka@hoi.hu
Andó Márta
Kiadói Osztály
szakreferens
+36 1 362 8141
ando.marta@hoi.hu
Bajner Ibolya Kiadói Osztály vezető szakreferens +36 1 362 8131 bajner.ibolya@hoi.hu
Pintérné Balla Zsuzsa
Kiadói Osztály
készletnyilvántartó ügyintéző
+36 1 362 8130
pinterne.balla.zsuzsanna@hoi.hu
Barta Géza Róbert
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Igazgatóság
igazgató
+36 1 362 8139
barta.geza@hoi.hu
Dr. Bencsik Katalin
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Igazgatóság
junior tanúsító
+36 1 362 8139
bencsik.katalin@hoi.hu
Dr. Éri Vilma
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Igazgatóság
vezető tanúsító
+36 1 362 8139
eri.vilma@hoi.hu
László Krisztina
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Igazgatóság
vezető tanúsító
+36 1 362 8139
laszlo.krisztina@hoi.hu
Tóth Szilárd
Gazdasági Igazgatóság
igazgató
+36 1 362 8102
toth.szilard@hoi.hu
Nemes Erzsébet
Pénzügyi és Számviteli Osztály
igazgatóhelyettes, osztályvezető
+36 1 362 8142
nemes.erzsebet@hoi.hu
Schuszter Katalin
Kontrolling Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8108
schuszter.katalin@hoi.hu
Vigh Attila
Üzemeltetési Osztály
osztályvezető
+36 1 362 8111
vigh.attila@hoi.hu