A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (továbbiakban: Intézet) – mint fejlesztő, szolgáltató kormányzati háttérintézmény – célja, hogy az igények és szakmai követelmények maradéktalan kielégítése érdekében speciális képességei folyamatos fejlesztésével a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa partnereinek, figyelembe véve a tevékenységhez tartozó környezeti tényezőket és a környezeti hatásokat. Az Intézet szolgáltatásait az ágazati középfokú szakképzés, a felnőttképzés és a termelői szaktanácsadás, VM lapok és tankönyvek terjesztése területén nyújtja. E mellett ellátja a Darányi Terv egyes intézkedéseihez, valamint az MNVH állandó titkárságához kapcsolódó kommunikációs, hálózatépítési, tervezési, koordinációs és képzési feladatokat.

Döntés-előkészítő, illetve operaív végrehajtó funkciói mellett a partneri elégedettség fokozása érdekében az Intézmény legfontosabb feladata a szakmai szolgáltató jelleg erősítése, fejlesztése, a működési hatékonyság növelése, a tevékenység során a környezeti hatások mérése és értékelése, lehetőség szerinti csökkentése, valamint a minőségfejlesztés igényének megjelenítése a szervezeti kultúra részeként.

Ennek megfelelően kiemelt jelentőséget tulajdonít az alábbi területeknek:

 • a működés jogszabályi hátterének nyomon követése, érvényesítése, és a jogszabályoknak való megfelelés
 • egyensúly biztosítása az Intézet gazdasági-gazdálkodási tevékenységében,
 • jól szervezett munkavégzés, a szervezeti folyamatok jó követhetősége, világos célok és követelmények megfogalmazása,
 • a minőség és környezetirányítási rendszer működésének rendszeres ellenőrzése, fejlesztése, folyamataink mérhetőségének biztosítása,
 • a szervezeti kultúra, az emberi erőforrás, mint érték fejlesztése a munkaerő humán szükségleteinek figyelembe vételével,
 • magas színvonalú munkakörnyezet, infrastruktúra biztosítása,
 • az alapító elvárásait és a partnereink igényeit szolgáló, arra alapozott magas fokú innováció, pályázati tevékenység folytatása,
 • kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése a beszállítókkal és alvállalkozókkal,
 • a vevők, partnerek igényeinek való megfelelés, elégedettségük fokozása,
 • a vevők, partnerek szakszerű tájékoztatása, nyitott, udvarias kommunikáció, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása az intézet tevékenységi körében,
 • szakképzés folyamatos fejlesztése magas szakmai színvonal biztosításával,
 • a mindenkori piaci igényeknek megfelelően a felnőttképzés kiterjesztése és a partneri, vevői elvárások szerinti fejlesztése.

Mindezen célok megvalósítása érdekében Intézetünk teljes tevékenységére vonatkozóan bevezettük, fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványoknak, valamint az Intézményi akkreditációs követelményeknek megfelelő irányítási rendszert.

"Ennek szellemében intézetünk jelmondata: Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság.

Mi HISZ-ünk benne!"

Budapest, 2012. április 25.

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

főigazgató