A magyar vidék együttműködésen és párbeszéden alapuló fejlesztésére példátlan lehetőség nyílik a 2007-2013 közötti tervezési időszak lehetőségeinek köszönhetően. Ebben nagy hangsúlyt kap a vidékfejlesztési források tényleges igényeket kielégítő, fenntartható eredményekkel járó felhasználása.

A fejlesztési folyamatok összehangolása érdekében célszerű hálózatba szerveződni. Ennek érdekében, az Európai Unió elvárásainak, valamint a közösségi és hazai jogszabályoknak megfelelően a vidék szereplőinek - így az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, helyi közösségeknek, tehát minden lehetséges érintettnek - lehetőségük nyílik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tagjává válni. Az MNVH intézményrendszere - a tagság aktív közreműködésével - információkkal, tanácsadással, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjével, képzéssel, térségközi és nemzetek közötti együttműködéssel, projektgenerálással, többszereplős fejlesztésekkel, folyamatsegítéssel, a partnerség elvén nyugvó együttműködés ösztönzésével segíti a vidékfejlesztés hatékonyságát.

Az ügy kiemelt fontossága miatt, az MNVH kialakításáról a kormány határozatban, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pedig miniszteri rendeletben rendelkezik. Gráf József miniszter a minden vidéki érdeklődő számára nyitott hálózat főtitkárának Pásztohy András miniszteri biztost nevezte ki.

A szervezet célkitűzéseit, illetve a működés rendjét tartalmazó kormányhatározat, FVM miniszteri rendelet és annak melléklete alább letölthető. Tájékozódjon a lehetőségekről, a tagsággal járó előnyökről és legyen Ön is a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tagja!

Cikk megosztása