A munkavállalói érdekképviselet létrehozását a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) támogatja a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség pályázatának eredményeként.

Az érdekvédelmi szervezet székhelye a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség kaposvári irodája.

A jelenlevő falu- és tanyagondnokok az alapszabály-tervezet megvitatása és elfogadása után megválasztották az új szakszervezet tisztségviselőit.

A kilenc fős elnökségbe beválasztották az Abaúj-Hegyközi kistérségből Abaújvár település falugondnokát, Kocsis Lászlót.

A megválasztott elnökség fő feladata az első időszakban a tagság szervezése, a szakszervezet céljainak, a munkavállalói érdekvédelem törvényekben biztosított lehetőségeinek ismertetése lesz a falu- és tanyagondnokok körében.

Hován Istvánné
Abaúj-Hegyközi HVI vezető

Cikk megosztása