A 8/2008. (I.23.) FVM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelményekhez kapcsolódó szóbeli tételek megtekintéséhez kattintson a sorszámmal jelölt vizsgafeladat megnevezésére!

Modul száma

Modul megnevezése

Feladat száma

Vizsgafeladat megnevezése

0002-06

Marketingtevékenység

1

A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján

0004-06

Az áruforgalom lebonyolítása

1

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai

0005-06

A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

1

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi feladatok

2

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

0205-06

Élelmiszeripari gépsorok üzemeltetése

2

Az élelmiszeripar gépeinek és géprendszereinek üzemeltetése

0206-06

Cukoripari gépkezelő feladatok

2

Cukoripari gépek és technológiák

0220-06

Gépészeti kötési feladatok

2

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai

0222-06

Vállalkozási alapismeretek

1

Vállalkozási ismeretek

0242-06

Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikusi feladaok

3

Mező- és erdőgazdasági erő- és munkagépek (felépítésük, alkalmazási területük, kiválasztási szempontjaik, leggyakoribb meghibásodásaik)

0295-06

Erdőgazdasági gépésztechnikusi feladatok

3

Erdészeti munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük, karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)

0296-06

Mezőgazdasági gépésztechnikusi feladatok

3

Mezőgazdasági munkagépek (felépítésük, működésük, alkalmazási területük, karbantartásuk, üzemeltetésük, leggyakoribb meghibásodásaik, javításuk)

0303-06

Erdőgazdasági gépkezelői feladatok

2

Erdőművelési alapismeretek, EBSZ

0303-06

Erdőgazdasági gépkezelői feladatok

3

Erdőgazdasági gépek

0304-06

Erdészeti felkészítőgép kezelői feladatok

2

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai

0306-06

Erdészeti kötélpálya kezelői feladatok

2

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előíársai

0308-06

Erdészeti közelítőgép kezelői feladatok

2

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai

0310-06

Erdészeti rakodógép kezelői feladatok

2

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előíársai

0312-06

Többfunkciós fakitermelőgép kezelői feladatok

2

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásai

0358-06

Általános erdőgazdasági gépkezelői alapfeladatok

1

Vállalkozási ismeretek

0358-06

Általános erdőgazdasági gépkezelői alapfeladatok

2

Az EBSZ általános szabályai

0365-06

Csomagológép-kezelő feladatok

2

Csomagoló gépek és technológiák

0367-06

Dohánytermékgyártási gépkezelő feladatok

2

Dohánytermékgyártó gépek és technológiák

0369-06

Élelmiszeripari gépkezelő feladatok

2

Élelmiszer-ipari gépek és technológiák

0371-06

Élelmiszeripari készülék kezelőjének feladatai

2

Élelmiszer-ipari készülékek és technológiák

0373-06

Növényolaj-gyártógép kezelőjének feladatai

2

Növényolaj gyártó gépek és technológiák

0375-06

Palackozógép-ketelő feladatok

2

Palackozógép gépek és technológiák

0406-06

Növényismeret és -kezelés

1

A növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal (30db)

0406-06

Növényismeret és -kezelés

3

Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben

0407-06

Virágkötészet

2

Az egyes virágdíszek jellemzése, típusai, készítési technikái. A virágkötészet törvényszerűségeinek ismertetése

0511-06

Mérések, dokumentálás, gazdálkodás

2

Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek

0523-06

Gyümölcsfeldolgozás

2

Hőközléssel, aszeptikus eljárással, szárítással, kémiai eljárással, tartósított termék gyártástechnológiája, zöldség- és gyümölcsszárítmányok, befőttek, lekvárok, levek gyártása.

0527-06

Hőelvonással tartósított termékgyártás

2

A jellegformáló műveletek kiemelésével gyártott gyorsfagyasztott zöldség- és, gyümölcskészítmények, illetve félkész- és készételek.

0533-06

Kelesztés

1

A kelesztés módszereinek, feltételeinek, folyamatainak, a kelesztés eszközeinek bemutatása, ismertetése

0537-06

Édesipari félkész-termék gyártás

2

Szakmai gépek feladatának, működési elvének ismertetése, a gépek szerkezeti elemeinek felismerése

0538-06

Édesipari késztermék-gyártás

2

A termék előállítás higiéniai, mikrobiológiai követelményei (hatósági és üzemi)

0544-06

Elsődleges feldolgozás

3

A vágóállatok csontvázának, szöveteinek, testtájainak, izomcsoportjainak, üregi szerveinek ismerete, az elsődleges feldolgozás műveleteinek jellemzői, minősítés, vágási technológiák, húsok ipari és konyhatechnikai darabolása, csontozása

0545-06

Másodlagos feldolgozás

2

Másodlagos feldolgozás műveletei, alap-, segéd-, burkoló-, csomagolóanyagai, berendezései

0546-02

Késztermékgyártás és -értékesítés a húsiparban

3

Kereskedelmi alapismeretek

0550-06

Húsipari értékesítés

2

Kereskedelmi alapismeretek

0558-06

Minősítés feltételei, eszközei, dokumentálása

1

A minősítés feltételei

0558-06

Minősítés feltételei, eszközei, dokumentálása

2

Minősítés dokumentálása

0559-06

Juh vágott test minősítése

1

A juh vágott test minősítése

0560-06

Marha vágott test minősítése

1

A marha vágott test minősítése

0561-06

Sertés vágott test minősítése

1

A sertés vágott test minősítése

0565-06

Erjedéses termékgyártás

1

Erjedésipari gyártástechnológiák és hozzá kapcsolódó higéniai szabályok betartása

0566-06

Ecetgyártás

2

Erjedésipari nyersanyagtárolás feltételeinek ismertetése. Vízkezelés módjainak leírása. Csomagolóanyagokkal szemben támasztott követelmények ismertetése. Töltési technológiák jellemzői, valamint töltő- és zárógépek működésének ismertetése.

0571-06

Gyümölcspálinka készítés

1

Gyümölcsök előkészítő műveleteinek ismertetése. Élesztő anyagcsere folyamatainak leírása. Szesz lepárlás elméletének ismertetése. Szeszhűtők kialakítási lehetőségei. Szeszesitalok érlelésénél végbemenő folymatok leírása.

0573-06

Sörgyártás

1

Maláta- és sörgyártás anyagainak és műveleteinek ismertetése. Maláta- és sörgyártás gépi berendezéseinek ismertetése. Melléktermékek kezelésének ismertetése.

0574-06

Szesz- és szeszesitalgyártás

1

Szesz- és szeszesitalgyártás anyagainak ismertetése. Szeszgyártás műveleteinek ismertetése. Szeszesitalgyártás műveleteinek ismertetése. Szesz- és szeszesitalgyártás gépeinek jellemzése.

0575-06

Üdítőital- és ásványvízgyártás

1

Üdítőital gyártás anyagainak jellemzése.
Üdítőital gyártási technológiák ismertetése

0576-06

Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás

4

A gabonák élettevékenysége, eltarthatóságot fokozó kezelőműveletek, gabonatárházi technológiai és anyagmozgatógépek, keveréktakarmány alapanyagok és gyártmányok, keveréktakarmány-gyártás technológiai gépei és műveletei

0577-06

Gabonafeldolgozás

3

Az előkészítés, őrlés, hántolás műveletei és technológiai gépei, előkészítési, őrlési, hántolási folyamatábra ismertetése

0578-06

Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás

2

Szőlőtelepítést végez

0578-06

Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás

3

Növényvédelmi munkát végez

0579-06

Szőlőfeldolgozás és borászati technológia

1

Szóló feldolgozása, must elválasztása, kezelése, javítása

0579-06

Szőlőfeldolgozás és borászati technológia

3

Borvidékek ismerete, történetük

0580-06

Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás

2

Iskolázó, egyszerű pinceműveleteket végez

0582-06

Szőlőgondozás-vincellér

3

Saját vizsgabor és értekesítési terv bemutatása

0886-06

Általános vállalkozási feladatok

2

Vállalkozásindítás, piackövetés

1119-06

Elsődleges tejkezelők kiegészítő mondulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez

1

Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése, dokumentálása

1120-06

Friss és tartós tejtermékgyártók kiegészítő modulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez

1

Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése

1121-06

Sajtkészítők kiegészítő modulja a tejtermékgyártó szakképesítéshez

1

Késztermékek ellenőrzése, minősítése, értékesítése, dokumentálása

1129-06

Gyártástervezés-, szervezés

1

Az élelmiszer-előállításra vonatkozó törvények és jogszabályok, tervezési, szervezési feladatok

1131-06

Borászati termékgyártás

1

A boripar technológiai műveleteinek ismertetésével késztermék előállítása, a hozzátartozó gépek és berendezések működtetése, munkavédelem és higiéniai ismeretek, környezetvédelem

1132-06

Cukoripari termékgyártás

1

A cukoripar gyártástechnológiája, gépek és berendezések ismertetése, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok, minőségbiztosítás

1133-06

Dohányipari termékgyártás

1

A dohányipar gyártástechnológiája, annak gépei és berendezései, munka- és környezetvédelem, illetve minőségbiztosítás

1134-06

Édesipari termékgyártás

1

Egy adott édesipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával

1135-06

Élelmiszeripari higiénikus tevékenység

1

Mutassa be egy élelmiszer-ipari üzem adott technológiai lépéséhez kapcsolodó vizsgálati módszereket

1136-06

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártás

1

Erjedés- és üdítőital-ipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és hihiéniai ismeretek bemutatásával

1137-06

Hús- és baromfiipari termék-gyártás

1

Egy adott hús/baromfiipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával

1138-06

Malom- és keveréktakarmány-ipari termékgyártás

1

Egy adott malom- és keveréktakarmány-ipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával

1139-06

Sütő- és cukrászipari termék-gyártás

1

Sütő- és cukrászipari késztermék előállítása, az alkalmazott műveletek és berendezések bemutatása, minőségbiztosítás

1140-06

Tartósítóipari termék-gyártás

1

A tartósítóipari késztermékek előállítása, az alkalmazott berendezések ismertetése, munkavédelmi és higiéniai feladatok.

1141-06

Tejipari termék-gyártás

1

Egy adott tejipari tevékenység bemutatása a hozzá tartozó gépek és berendezések működésének jellemzésével, valamint a kapcsolódó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai ismeretek bemutatásával.

1375-06

Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai

3

Állategészségügyi ismeretek

1378-06

Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai

2

Időszakos feladatok ismertetése

1384-06

Állat jólléti és -higiéniai feladatok

1

Tartástechnológiai, illetve takarmányozási feladat ismertetése

1386-06

Biztonsági és adminisztrációs feladatok

1

Gazdasági, jogi, munkavédelmi, környezetvédelmi ismeretek

1388-06

Hatósági munka feladatai

2

Élelmiszerhigiéniai vagy szakigazgatási jellegű feladat ismertetése

1389-06

Állattenyésztési feladatok

1

Állattenyésztési, anatómiai és takarmányozási ismeretek

1624-06

Méhészet kialakítása és alapvető teendői

1

Méhészettel össezfüggő anatómiai, élettani, növénytani, jogi, gazdasági, munka és környezetvédelmi ismeretek

1625-06

Méhészeti szakmai feladatok végzése

1

Méhészeti technológiák, anyagok, eszközök ismertetése

1626-06

Vadgazdálkodás

1

Vadgazdálkodási ismeretek

1626-06

Vadgazdálkodás

2

Vadtenyésztési feladatok

1627-06

Élőhelygazdálkodás

1

Élőhely-gazdálkodási ismeretek

1628-06

Vadászat

1

Egyes vadfajok vadászata

1628-06

Vadászat

2

Élőbefogás, csapdázás

1629-06

Műszaki feladatok végzése

1

Munka- és balesetvédelem

1631-06

Gazdasági tevékenységek végzése

2

Halászati munkafolyamatok tervezése, elemi kalkulációk elvégzése és alapbizonylatolás

1632-06

Tógazdasági és természetesvizi halhústermelés

3

Egy adott technológia-folyamat ismertetése, elemzése

1675-10

Erdőhasználat, fafeldolgozás

2

A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfoglamai, tevékenységi köre, az erdőhasználat tervezése, a fafeldolgozás alapanyagai és termékei, fűrész- és lemezipari gyártástechnológiák

1676-10

Vadgazdálkodás

1

A vadgazdálkodás helye, jelentősége, jogi környezete; a vadfajok élőhelyigénye és életmódja; vadászati módok; vadászfegyverek használata, vadállomány-szabályozás; vadtakarmányozás és élőhely-gazdálkodás; zárt téri vadtartás; mesterséges vadtenyésztés

1679-06

Biztonságos munkavégzés

2

Az EBSZ szabályai

1679-10

Biztonságos munkavégzés

1

A biztonságos munkavégzés feltételei, az egészséges munkahely, az egészségvédelmi eszközök, berendezések, az EBSZ szabályai

1681-06

Erdészeti alapismeretek

1

Növényfelismerés (30 faj felismerése és megnevezése magyarul)

1681-06

Erdészeti alapismeretek

2

Növénytani és termőhelyi ismeretek

1681-10

Erdészeti alapismeretek

1

Erdészeti ismeretek

1682-06

Erdőművelési ismeretek

3

Erdőművelési ismeretek

1682-10

Erdőművelési ismeretek

2

Erdőművelési ismeretek

1684-06

Vadgazdálkodás alapjai

1

Felismerés, kisegítő munkában való közreműködés

1684-06

Vadgazdálkodás alapjai

2

Vadfajok jellemzése

1684-10

Vadgazdálkodás alapjai

1

Felismerés, kisegítő munkában való közreműködés

1684-10

Vadgazdálkodás alapjai

2

Vadfajok jellemzése

1685-06

Erdészeti erő- és munkagépek

3

Erőgéptan, munkagéptan, gépkezelés és gépkarbantartás

1687-06

Lakott területi fakitermelési ismeretek

2

Fakitermelési előírások lakott területen

1687-10

Lakott területi fakitermelési ismeretek

2

Fakitermelési előírások lakott területen

1688-06

Gondozási feladatok

2

A gondozás elméleti ismeretei

1689-06

Lovaglási feladatok II.

2

A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek

1690-06

Fogathajtási feladatok II.

2

A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek

1691-06

Lovastúra előkészítés, vezetés

2

Lovastúra szervezés és lebonyolítással kapcsolatos elméleti ismeretek

1692-06

A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai

2

Lovastábor indításának, üzemeltetésének, a vendégek ellátásának elméleti ismeretei

1693-06

Tenyésztési feladatok

2

A tenyésztés elméleti ismeretei

1694-06

Lovaglási feladatok I.

2

A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek

1695-06

Fogathajtási feladatok I.

2

A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek

1696-06

Belovaglási feladatok

2

A belovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek

1705-06

Szaporítás és utódgondozás feladatai

2

Az állatszaporítás és utódgondozás elméleti ismeretei

1710-06

Állat és környezete, állathigéniai feladatok

3

Állat-egészségügyi ismeretek

1710-06

Állat és környezete, állathigéniai feladatok

5

A tisztítás/fertőtlenítés módjai

1711-06

Az állat és környezete

3

Állat-egészségügyi ismeretek

1711-09

Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek

2

Állat-egészségügyi ismeretek

1712-06

Tisztítás és ferőtlenítés

2

A tisztítás/fertőtlenítés módjai

1713-06

Takarmányozás

2

Takarmányozástani ismeretek

1714-06

Munka-, tűz és környezetvédelem

1

Munka-, tűz és környezetvédelmi előírások ismerete

1716-06

Tenyésztés és gondozás

3

Az adott laboratóriumi állat tenyésztési és gondozási munkáinak ismertetése

1717-06

Kísérleti tevékenység

3

A kezelések, kísérleti eljárások ismertetése

1721-06

Szakszerű tartás

1

Kutyák elhelyezése

1722-06

Vállalkozási alapismeretek

1

A vállalkozás létrehozása és működtetése

1723-06

Ebrendészeti feladatok

1

Ebrendészeti feladatok

1723-09

Ebrendészet

1

Ebrendészeti feladatok elméleti ismeretei

1724-06

Kutyák felkészítése, kiképzése

2

A kiképzés elmélete

1724-09

Kutyák felkészítése, kiképzése, kinológiai ismeretterjesztés

2

A kiképzés elmélete, általános kinológia

1725-06

Kinológiai ismeretterjesztés

1

Általános kinológia

1726-06

Kutyakozmetika

2

Általános kinológia és kutyakozmetikai ismeretek

1727-06

Vállalkozás

1

A vállalkozás létrehozása és működtetése

1727-09

Vállalkozás

1

A vállalkozás létrehozása és működtetése

1728-06

Szaküzlet létesítése

2

A hobbiállat kereskedelmi tevékenység bemutatása

1729-06

Állategészségügy és higiénia

1

Adott hobbiállat-fajok egészségvédelme

1730-06

Tenyésztés, szaporítás

2

Hobbiállat-fajok tenyésztése

1730-09

Tenyésztés, szaporítás

2

Hobbiállat-fajok tenyésztése

1731-06

Kereskedelem

1

Kereskedelmi ismeretek

1731-09

Kereskedelem

1

Kereskedelmi ismeretek

1745-06

Informatika, kommunikáció, humán kapcsolatok

1

Informatikai, kommunikációs, ellenőrzési, tervezési feladatok megoldása

1746-06

Élelmiszeripari gyártás

1

Élelmiszeripari gyártási feladatok megoldása

1747-06

Vállalkozás alapjai

1

Vállalkozással kapcsolatos feladatok megoldása

1750-06

Menedzsment-menedzser

1

Élelmiszer-ipari vállalkozási, menedzseri feladatok megoldása

1752-06

Tevékenység összehangolás

1

Mezőgazdasági termékelőállítás szervezése, felügyelete

1753-06

Mezőgazdasági termék komplex előállítása és szervezése

1

Növényi és állati eredetű termék előállítása, feldolgozása

1754-06

Vállalkozások gazdálkodása

1

Vállalkozási, gazdálkodási ismeretek alkalmazása

1755-06

Termelés, értékesítés a borászatban

1

Bortermelési és vincellér feladatok megoldása

1756-06

Vidékfejlesztés menedzselése

1

Vidékfejlesztési ismeretek alkalmazása

1758-06

Agrárkereskedelem, vállalkozás

1

Agrárkereskedelmi, vállalkozási ismeretek alkalmazása

1765-06

Fakitermelés, faanyagfeldolgozás

2

A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfogalmai, tevékenységi köre, munkaműveletei, az alkalmazott gépek, eszközök üzemeltetése, karbantartása

1766-06

Gallyazás, darabolás

2

Gallyazási, darabolási ismeretek

1766-10

Gallyazás, darabolás

2

Gallyazási, darabolási ismeretek

1769-06

Környezettudatosság az ökológiai gazdálkodásban

1

Az ökológiai gazdálkodás szerepe a környezet- és természetvédelemben

1770-06

Ökológiai gazdálkodás alapjai

1

Az ökológiai gazdálkodás jellegzetességei

1771-06

Ökológiai állattenyésztés és -tartás

2

Az ökológiai állattenyésztés speciális szabályainak ismeretei

1771-06

Ökológiai állattenyésztés és -tartás

3

Általános állattenyésztési ismeretek

1773-06

Ökológiai növénytermesztés

2

Ökológiai növénytermesztés speciális ismeretei

1773-06

Ökológiai növénytermesztés

3

A növénytermesztés általános ismeretei

1776-06

Borászati berendezések működtetése

2

Alapvető borászati gépek, berendezések működésének elméleti háttere

1777-06

Borászati menedzsmenttel kapcsolatos feladatok

2

A borpiaccal, forgalmazással, borturizmussal kapcsolatos feladatok

1779-06

Elektromos halászgép kezelése

2

Elektromos halászberendezés működtetése, üzemeltetése

1824-06

Inszeminálás feladatai

2

Anatómiai, élettani, állattenyésztési, szaporodásbiológiai, takarmányozástani, állategészségügyi elméleti ismeretek

1825-06

Inszeminátor adminisztratív feladatai

2

Gazdasági, szervezési, jogi, munka-, tűz- és környezetvédelmi elméleti ismeretek

1826-06

Inszeminátor feladatai (baromfi és kisállat)

2

Baromfi vagy kisállat mesterséges termékenyítésének elméleti ismeretei

1827-06

Inszeminátor feladatai (juh és kecske)

2

Juh vagy kecske mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei

1828-06

Inszeminátor feladatai

2

A ló mesterséges termékenyítésének elméleti ismeretei

1829-06

Inszeminátor feladatai (sertés)

2

A sertés mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei

1830-06

Inszeminátor feladatai (szarvasmarha)

2

A szarvasmarha mesterséges megtermékenyítésének elméleti ismeretei

2201-06

Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

2

Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek

2202-06

Vetőmagtermesztés

2

Magok felismerése (20db)

2202-06

Vetőmagtermesztés

3

Vetőmagtermesztési technológiák

2203-06

Növénytermesztés

3

A részletes növénytermesztés elméleti ismeretei

2204-06

Állattenyésztés és -tartás

3

Részletes állattenyésztési, takarmányozástani, állategészségügyi elméleti ismeretek

2206-06

Környezet-, tűz- és munkavédelem

1

Munka- és tűzvédelem feladatai, környezetvédelem feladatai

2208-06

Agrárrendészet

2

A természet- és környezetvédelmi, valamit rendvédelmi és rendészeti ismeretek

2209-06

Szervezés és ellenőrzés

2

A munkaszervezés és a minőségbiztosítás elméleti ismeretei

2210-06

Vidékfejlesztés

2

Vidékfejlesztési ismeretek

2211-06

Állattartás I.

2

Általános állattenyésztési és takarmányozási alapismeretek

2212-06

Kiegészítő tevékenység

1

A kisüzemi élelmiszertermelés, termékfeldolgozás, falusi vendéglátás

2213-06

Termesztéstechnológia, hulladékgazdálodás és természetvédelem

2

Termesztéstechnológiai és hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok

2215-06

Környezetgazdálkodás és elemzés

1

Környezetgazdálkodási feladatok

2216-06

Mezőgazdasági környezetgazdálkodás

1

Integrált gyümölcstermesztés és növényvédelem

2218-06

Biomassza hasznosítás

2

Biomassza hasznosításának ismeretei

2221-06

Munkavállalói ismeretek

1

Munka-, tűz- és környezetvédelem, áru- és vagyonvédelem, munkajogi ismeretek

2222-06

Növénytermesztés I.

2

Az általános növénytermesztés elméleti ismeretei

2223-06

Szabadföldi dísznövénytermesztés

2

Szabadföldi dísznövények felismerése

2223-06

Szabadföldi dísznövénytermesztés

3

A szabadföldi dísznövények termesztésének ismertése

2224-06

Fásszárú dísznövénytermesztés

2

Fásszárú dísznövények felismerése

2224-06

Fásszárú dísznövénytermesztés

3

A fásszárú dísznövények termesztésének ismertetése

2225-06

Növényházi dísznövénytermesztés

2

Növényházi dísznövények felismerése

2225-06

Növényházi dísznövénytermesztés

3

A növényházi dísznövények termesztésének ismertetése

2226-06

Mikroszaporítás

3

A növények mikroszaporítása során előforduló feladatok ismertetése

2227-06

Dohánytermesztés

3

A dohány termesztésének ismertetése

2228-06

Gyümölcstermesztés

3

A gyümölcstermő növények termesztésének ismertetése

2229-06

Szőlőtermesztés

3

A szőlő termesztésének ismertetése

2230-06

Zöldségtermesztés

2

Zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (20db)

2230-06

Zöldségtermesztés

3

A zöldségnövények termesztésének ismertetése

2231-06

Dísznövénytermesztés

2

Szabadföldi lágyszárú, fásszárú és növényházi dísznövények felismerése (20db)

2231-06

Dísznövénytermesztés

3

Dísznövénytermesztési technológiák ismertetése

2232-06

Növényvédelem

2

Kertészeti/növénytermesztési kártevők, kór- és kárképek, gyomok felismerése (30db)

2232-06

Növényvédelem

4

Általános növényvédelmi feladatok és növényvédő szerek ismertetése

2233-06

Növénytermesztés

2

Szántóföldi növények, növényi részek, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (30db)

2233-06

Növénytermesztés

3

Növénytermesztési technológiák ismertetése

2234-06

Növényismeret

1

Egy,- kétnyári, évelő, fásszárú dísznövények felismerése és felhasználásának ismertetése (40 db)

2235-06

Kerttervezés

2

A kerttervezés feladatainak ismertetése

2236-06

Kertépítés

3

A kertépítés feladatainak ismertetése

2237-06

Kertfenntartás

2

A kertfenntartás feladatainak ismertetése

2238-06

Golfpálya-fenntartás

2

A golfpálya-fenntartás feladatainak ismertetése

2241-06

Fotogrammetria feladatai

1

A fotogrammetriai feldolgozások

2243-06

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

1

Ingatlan-nyilvántartási ismeretek

2246-06

Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

1

Az alappont-sűrítés, terepi adatgyűjtés ismertetése

2247-06

Irodai feldolgozás

1

Az irodai feldolgozás munkafolyamata

2248-06

Kartográfiai térképszerkesztés feladatai

2

A kartográfiai térkép tartalma, készítése

2276-06

Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok

2

Vállalkozási alapismeretek

2277-06

Javítástechnológiai feladatok

2

Mezőgazdasági, erő- és munkagép szerkezettani ismeretek, alkalmazott gépjavítás-technológiai eljárások és műveletek

2278-06

Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai

2

Erdészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek

2279-06

Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai

3

Kertészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek

2280-06

Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai

3

Mezőgazdasági gépek gépjavítási és gépüzemeltetési ismeretek, mezőgazdasági ismeretek

2281-06

Dízeladagoló és befecskendező-fúvóka javítási, beállítási feladatai

2

Dízeladagoló és porlasztó javítási, beállítási ismeretek

2282-06

Mezőgazdasági erő- és munkagép üzemfenntartási feladatai

2

Mezőgazdasági üzemfenntartási ismeretek

2283-06

Hidraulikai rendszer hibakeresési, javítási, beállítási feladatai

2

Hidraulikai rendszer javítási, beállítási ismeretei

2284-06

Járműelektromossági hibakeresési, javítási és beállítási feladatok

2

Járműelektromossági hibakeresési, javítási és beállítási ismeretek

2285-06

Anyagalakítás és vállalkozási ismeretek

3

A kovácsolás során kialakított, javított munkadarabok előkészítése, elkészítés technológiája, valamint a kész munkadarabok tárolása. A vállalkozás működtetése.

2286-06

Mezőgazdasági munkagép-javító kovács feladatai

3

A mezőgazdasági munkagépek szerkezeti felépítése, működése alkalmazott javítási technológiák

2287-06

Patkolókovács feladatai

3

A pata felépítésének ismerete, valamint a patkolás során alkalmazott patkók és patkolási eljárások jellemzése és folyamata

2291-06

Gógy- és fűszernövény-temesztés feladatai

2

Különböző gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiája

2292-06

Gyógy- és fűszernövény-feldolgozás feladatai

2

Különböző gyógy- és fűszernövények feldolgozása

2293-06

Hulladékgazdálkodás feladatai

2

A különböző hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások

2294-06

Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai

2

A különböző kommunális hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások

2295-06

Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai

2

A különböző mezőgazdasági hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások

2296-06

Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodás feladatai

2

A különböző élelmiszer-ipari hulladékkezelési, hasznosítási eljárások, jogi és környezetvédelmi előírások

2298-06

Növénytermesztés, növényvédelem feladatai

2

Különböző növények termesztés-technológiájának és termékfeldolgozásának ismertetése

2301-06

Vadgazdálkodás feladatai

2

Vadtenyésztés, vadgazdálkodás, vadászati eszközök ismertetése

2315-06

Mezőgazdasági anyagmozgatás

2

Anyagmozgató gépek szerkezeti felépítésének, működésének és üzemeltetésének ismertetése

2317-06

Keltetőgépek üzemeltetése

2

Keltetőgépek, -berendezések kialakításának, beállításának, működésének, valamint üzemeltetésének ismertetése

2318-06

A fejés és a tejkezelés gépeinek üzemeltetése

2

A fejés gépeinek, berendezéseinek jellemzése, kialakításának, működésének, beállításának valamint üzemeltetésének ismertetése

2319-06

Állattartó telepi gépek üzemeltetése

2

Az állattartó telepi gépek és berendezések jellemzése, kialakításának, működésének, beállításának és üzemeletetésének ismertetése

2320-06

Majorgépek üzemeletetése

2

Majorgépek, berendezések jellemzése, kialakításának, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2593-10

Erdei növények

1

Növényfelismerés, növénytani ismeretek (30 faj felismerése és megnevezése megyarul)

2624-06

Felkészítőgépek üzemeltetése

2

A felkészítőgépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2625-06

Közelítőgépek, kötélpályák és speciális rakodógépek üzemeltetése

2

A kötélpályák és speciális rakodógépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2626-06

A vállalkozás működtetése

1

Vállalkozás létrehozása, működtetése, átalakítása, megszüntetése

2633-06

Agrártermékek forgalmazása

1

Termékek, termények áruforgalmazásban alkalmazott eszközök felismerése; Manuális feladatok (vizsgálatok, szabvány szerinti minősítés)

2634-06

Marketing

1

Marketing tevékenységgel kapcsolatos ismeretek

2636-06

A motorfűrészek üzemeltetése

2

Erdőművelési alapismeretek, EBSZ. A motorfűrészek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2637-06

Többfunkciós fakitermelőgépek

2

Többfunkciós fakitermelőgépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2638-06

Kertészeti és növénytermesztési gépek üzemeltetése

2

Növénytermesztési, kertészeti ismeretek, az alkalmazott gépek jellemzése, felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2639-06

Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése

2

Mezőgazdasági gépek jellemzése, szerkezeti felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2640-06

Önjáró betakarító gépek üzemeltetése és karbantartása

2

Önjáró betakarítógépek jellemzése, felépítésének, működésének ismertetése

2641-06

Fejés, tejkezelés gépeinek kezelése

2

A fejés gépeinek, berendezéseinek szerkezeti egységei, beállítása valamint kezelésének ismertetése

2642-06

Keltetőgépek kezelése

2

A keltetés gépeinek, berendezéseinek kialakítása, beállítása valamint kezelésének ismertetése

2668-06

Temetőkertészet

2

Temetőkertészeti feladatok ismertetése

2669-06

Fűszernövény-termesztés

2

Fűszernövények, növényi részek, magok, palánták, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése

2669-06

Fűszernövény-termesztés

3

A fűszernövények termesztésének ismertetése

2670-06

Gombatermesztés

3

A gombák termesztésének ismertetése

2671-06

Gyógynövénytermesztés

2

Gyógynövények, drogok, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése

2671-06

Gyógynövénytermesztés

3

A gyógynövények termesztésének ismertetése

2686-06

Kertészeti és növénytermesztési gépek kezelése

2

Növénytermesztési, kertészeti ismeretek, az alkalmazott gépek jellemzése, felépítésének, működésének, kezelésének ismertetése

2688-06

Majorgépek és állattartó telepi gépek kezelése

3

Majorgépek és állattartó telepi gépek, - berendezések kialakításának, működésének, kezelésének ismertetése

2690-06

Mezőgazdasági erő- és munkagépek kezelése

2

Mezőgazdasági gépek jellemzése, szerkezeti felépítésének, működésének, üzemeltetésének ismertetése

2692-06

Terménytisztító- és szárító berendezések kezelése

2

Szárítandó termények kezelésének, tárolásának gépi berendezései, valamint a szárítógépek felépítésének, működésének ismertetése

2693-06

Növényvédő és növényápoló gépek kezelése

2

Növényvédelmi és növényápolási alapismeretek. alkalmazott gépek szerkezeti egységei, beállítása, kezelése

2694-06

Önjáró betakarító gépek kezelése

2

Önjáró betakarító gépek jellemzése, felépítésének, működésének kezelésének ismertetése

2716-06

Növénytermesztés II.

2

Az éghajlattan, agrometeorológia, talajtan és a részletes növénytermesztés elméleti ismeretei

2717-06

Állattartás II.

2

Anatómiai, élettani, állattenyésztési, takarmányozástani, állategészségügyi ismeretek

2728-08

Természettudományi, gazdasági és társadalmi alapismeretek

1

Természettudományi, gazdasági és társadalmi alapok ismertetése

2730-08

Borkereskedelem, borturizmus, borgasztronómia

1

A bormarketinggel kapcsolatos feladatok

3112-08

Mezőgazdasági alapismeretek

1

Az általános növénytermesztés, anatómia, élettan, általános állattenyésztés elméleti ismeretei

3113-08

Mező- és erdőgazdasági gépészeti alapfeladatok

3

Mező- és erdőgazdasági gépek üzemfenntartási feladatai

3116-09

Állat-egészségügyi ismeretek

1

Állat-egészségügyi ismeretek

3117-09

Ebtartási és táplálási alapismeretek

1

Ebtartási és táplálási alapismeretek

3130-10

Borászati műveletek

2

Szőlőfeldolgozás, must és bor kezelése, palackozása

3131-10

Pincészet üzemeltetése

2

Különböző borfajták készíésének technológiái, borvidékek

3133-10

Erdészeti erő- és munkagépek, faanyagmozgatás

3

Erőgéptan, munkagéptan, gépkezelés és karbantartás, faanyagmozgatás

3134-10

Fakitermelés

2

A fakitermelés

3135-10

Inszeminátor munka-, tűz-, környezetvédelmi és adminisztratív feladatai

2

Gazdasági, szervezési, jogi, munka-, tűz- és környezetvédelmi elméleti ismeretek

4201-06

Takarmányozás II.

1

Takarmányozástani ismeretek

4202-08

Növényfelismerés

1

Egy,- kétnyári, évelő, fásszárú dísznövények felismerése és felhasználásának ismertetése (20 db)

5008-08

Speciális erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek

2

1.rész szaporítóanyag-termesztés, erdőművelés 2.rész erdőhasználattan, 3. rész vadászattan, vadgazdálkodástan

 

Cikk megosztása