Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály

 
Az osztály elsődleges feladata az állami természetvédelmi feladatokban való közreműködés, mint a természeti értékek és természetvédelmi oltalom alatt álló területek monitorozása, a botanikai, zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természet védelméhez szükséges országos adatgyűjtés, amelyet elemző és szolgáltató tevékenységében használ fel és biztosít az állami természetvédelmi intézmények számára.
 
Az osztály az európai uniós irányelvekhez és nemzetközi egyezményekhez tartozó tevékenységekben, jelentések előkészítésében, jogszabályok véleményezésében nyújt szakmai segítséget, valamint együttműködik az információs rendszerek adataira támaszkodó elemzések módszereinek fejlesztésében, a modellezések megvalósításában, emellett elvégzi a természetvédelmet megalapozó ökológiai vizsgálatok koordinálását és dokumentálását is. Közreműködik az Európai Unió (EU) ökológiai hálózatának, a magyarországi Natura 2000 területekhez kötődő kötelezettségek, adatszolgáltatások, adatfeldolgozások és adatgyűjtések teljesítésében. Részt vesz az állam nemzetközi természetvédelmi egyezményekkel összefüggő feladatainak végrehajtásában (Berni Egyezmény, Bonni Egyezmény), azok szakmai megalapozásához szükséges adatgyűjtésben és véleményezésében, jelentések szakmai előkészítésében. A szaktárcával együttműködve szerepet vállal az inváziós fajok elleni küzdelemben. Ez kiemelten fontos természetvédelmi feladat, hiszen hazánkban egyre nagyobb számban jelennek meg azon idegenhonos növény- és állatfajok, amelyek gyors ütemű terjedésükkel és nagy versenyképességükkel őshonos fajainkat veszélyeztetik. Az Európai Unió inváziós idegenhonos fajok elleni védekezésről szóló rendeletének megfelelően hozzájárul a kockázatelemzések, cselekvési tervek, tanulmányok és szakértői anyagok előkészítéséhez.
 
A környezet minőségének folyamatos ellenőrzésére létrehozott Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer (NBmR) adatainak rendszerezésében és szintézisében, valamint a kapott eredmények közzétételében is kiemelt szerepe van az osztálynak. Emellett a monitoring feladatokhoz kapcsolódóan közreműködik a madárgyűrűzési vizsgák szervezésében is.
 
Természetkárosítások ügyében a természetvédelmi hatóság belföldi jogsegély szolgálatának megkeresése esetén az osztály szakvéleménnyel segíti a keletkezett természeti károk mérséklését és a helyreállítási feladatok megtervezését.
 
Az osztály több nemzetközi projektekben is részt vállal, partnerként vagy vezető partnerként. Ezen belül kiemelt helyen szerepel a természetvédelmi célú LIFE Integrált Projekt pályázati anyagának kidolgozása, amelynek a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a felelőse. A projekt a magas biológiai sokféleséggel (biodiverzitással) bíró gyepek és fajaik természetvédelmi helyzetének javítását célozza meg, amit a nemzeti park igazgatóságokkal, más állami szereplőkkel és civil szervezetekkel együttműködve szándékozik megvalósítani. Emellett partnerként közreműködik a PROLINE-CE ivóvízbázis-védelmi és a CAMARO-D vízkészlet-védelmi nemzetközi Interreg projektek megvalósításában.
 
Az osztály aktívan közreműködik a természetvédelmi ismeretterjesztéssel, tudománynépszerűsítéssel kapcsolatos feladatokban, ezért jeles napjain, évfordulókon, rendezvényeken (pl. Föld napja, Hortobágyi Darufesztivál, Tati Vadlúd Sokadalom), illetve ezek előkészítésében és lebonyolításában szervezőként is szerepet vállal, támogatja a Földművelésügyi Minisztérium eseményeit, továbbá szakmai műhelytalálkozókat, konferenciákat rendez. Részben ehhez kapcsolódva, természetvédelmi témájú szakmai és ismeretterjesztő kiadványokat (könyveket, posztereket, leporellókat) készít, hozzájárulva a társadalom természetvédelmi tudatosságának növekedéséhez. Emellett fontos szerepet vállal a természetvédelem állami, kutatói és civil szereplői közötti kapcsolattartásban, együttműködésben.