„HÓDÍTÓK” – AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK

 

Sokan nem is gondolnák, hány olyan állat- és növényfajjal osztjuk meg életünket, amelyek távoli földrészekről, emberi közreműködéssel kerültek hazánkba. Ezek egy része már olyan régóta él köztünk, hogy teljesen meg is szoktuk jelenlétüket, míg mások csak mostanában érkeznek hozzánk. Sokuk nem is okoz különösebb problémát az új környezetre nézve, például kertjeinkben, parkjainkban jól megférnek a többi kerti növénnyel. Vannak azonban köztük olyanok is, amelyek a számukra új körülmények között intenzív terjeszkedésbe kezdenek és ezzel az őshonos élőlényekre (sokszor akár még ránk is: gondolhatunk a jelentős gazdasági károkozásra), kedvezőtlen hatással vannak. Mára már olyan szintű problémává léptek elő az idegenhonos inváziós fajok, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és a fajok kihalásának egyik fő, egyre jelentősebbé váló okát képviselik. Így európai, sőt nemzetközi viszonylatban is igen magas szinten foglalkoznak vele.

Idegenhonos inváziós fajoknak a természetes előfordulási területükön kívüli területre, emberi közvetítéssel betelepített vagy behurcolt, ott megtelepedni képes és térhódításukkal a természetes életközösségeket veszélyeztető fajokat nevezzük.

A megtelepedett idegenhonos fajok nem minden esetben válnak invázióssá. Olyan biológiai tulajdonságok, mint a gyors szaporodóképesség, ivartalan szaporodás képessége, jó aktív vagy passzív terjedőképesség, a környezeti feltételekkel szembeni tág tűrőképesség, jó versenyképesség tesznek alkalmassá bizonyos fajokat a gyors elterjedésre. Ráadásul az újonnan elfoglalt élőhelyeken általában nincsenek jelen természetes „ellenségeik” (ragadozók, paraziták), ami gátat szabhatna szaporodásuknak, szétterjedésüknek.

Európában mintegy 12.000 idegenhonos faj fordul elő, amelyeknek csak kis része, 10–15 százaléka számít inváziósnak, és okoz környezeti, gazdasági vagy társadalmi kárt. Átlagosan ezer behurcolt fajból egy válik invázióssá.

Ezer behurcolt fajból egy válik invázióssá

Az idegenhonos inváziós vagy más néven özönfajok jelentőségét és káros hatásaik fontosságát az uniós szintű szabályozás megjelenése (az Európai Parlament és a Tanács rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről) is mutatja. A rendelet indoklásában szereplő becsült hatások jól szemléltetik, hogy európai szinten milyen óriási veszélyeztető tényezőről van szó.A természetvédelmi problémákon túl, a társadalmi és gazdasági hatásokat illetően betegségek, járványok közvetítői, vagy más egészségügyi problémák (például asztma, bőrgyulladás, allergia stb.) közvetlen okozói lehetnek. Számos más hatás mellett kárt okozhatnak az épített környezetben, nehezíthetik az erdőgazdálkodást, vagy mezőgazdasági károkat okozhatnak. A gazdasági károkozást mértékét tekintve, a rendelet szerint az Unió idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatban felmerülő költségei legalább évi 12 milliárd euróra (!) becsülhetőek és a kárköltségek folyamatosan emelkednek.

A rendelet célja, hogy a tagállamok hatékonyabban tudjanak fellépni az inváziósan terjedő, nem őshonos állat- és növényfajok ellen. A rendelet végrehajtási jogszabálya tartalmazza azoknak az idegenhonos inváziós fajoknak a jegyzékét, amelyek az Unió számára a legnagyobb veszélyt jelentik. Ezen a listán jelenleg 36 növény és 30 állatfaj található, amelyekre szigorú korlátozások vonatkoznak – például tilos behozataluk, tartásuk és szállításuk. Ebből a 66 fajból Magyarországon a szabad természetben legalább 32 faj, zárt tartásban (pl. állatkertben, akváriumban, terráriumban) még további minimum 11 faj fordul elő.

Invasive alien species

Invasive alien species has become one of the main threats to biodiversity and species extinctions for today. Invasive alien species' are those alien species whose introduction outside their natural range is consequence of human interventions and their spread has been found to threaten or adversely impact upon native ecosystems. Due to their serious adverse impact, regulation was set out by the European Parliament and of the Council on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species.