Folytatódik az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program stratégiai környezeti vizsgálati eljárása. A civil szervezetek és a lakosság 2019. augusztus 21-ig küldhetik el a tervezett program környezeti értékelésével kapcsolatos véleményüket. Az észrevételeket a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére postai úton, illetve elektronikusan lehet megküldeni.
Az Agrárminisztérium megbízásából a Herman Ottó Intézetet Nonprofit Kft. végzi a légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó, az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló (EU) 2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (továbbiakban: OLP) stratégiai környezeti vizsgálatát. Az OLP jelenlegi egyeztetési változata 30 intézkedést tartalmaz az ipar, az energetika, a háztartási fűtés, a közlekedés és a mezőgazdaság területére vonatkozóan.
 
 Az OLP az EU Bizottság állásfoglalása szerint az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv hatálya alá tartozik [3. cikk (2) (a)], tehát stratégiai környezeti vizsgálat köteles. Az irányelv előírásait a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet ültette át a magyar jogrendbe, amelynek 4. melléklete szerinti tartalommal elkészült az OLP környezeti értékelése.
 
 A Kft. várja a civil szervezetek és a lakosság észrevételeit a tervezett program környezeti értékelésével kapcsolatban. A vélemények kialakítására 30 nap áll rendelkezésre, amelyeket az alábbi címekre várjuk 2019. augusztus 21-ig:
 
postai úton a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
(1223 Budapest, Park utca 2.) címére
(kérjük a borítékra írják rá, hogy OLP),
 
illetve elektronikusan a
 
olpskv@hoi.hu e-mail címre.

Cikk megosztása