A Herman Ottó Konferencia Központban szakmai napot tartottak az Elérhető Legjobb Technikákról (BAT) 2019. november 25-én. A résztvevők áttekintést kaptak a BAT uniós szabályozási rendszerben betöltött szerepéről, az ezzel kapcsolatos aktualitásokról, tervekről. A gyakorlati tapasztalatokat két ágazat: az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás szempontjából mutatták be részletesebben az előadók.
Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője bevezetőjében elmondta, hogy Magyarország 2001-ben vezette be a jogrendszerébe a BAT-ot. Jelenleg tizenöt elfogadott BAT következtetés van, amelyeket kötelezően alkalmazni kell, illetve harminckét tervdokumentum van a jövőre nézve. Az intenzív baromfi- és sertéstartásra vonatkozó hazai BAT útmutató elkészítését a Kft. munkatársai végzik. Ez az útmutató minden érintett fél munkáját segíteni fogja a jövőben.
 
Parragh Dénes, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elnöke hozzátette, hogy rendkívül elégedett az együttműködési megállapodással, amely a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar Mérnöki Kamara között jött létre. Kitért az együttműködés részleteire, amelynek során közös konferenciákat, előadásokat tartanak több témában a későbbiekben.
 
A köszöntők elhangzása után a két szervezet vezetője aláírásukkal hitelesítették a megállapodást.
 
Az előadások sorát Bibók Zsuzsanna nyitotta, aki a fogalmáról, meghatározásáról és a BAT Referencia Dokumentumok szerepéről beszélt. A BAT lényege szerint a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzésére, csökkentésére, a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak. Röviden az alábbi módon jellemezhető a mozaikszó: elérhető, mert a fejlesztési szintje lehetővé teszi alkalmazását figyelembe véve a költségeket, legjobb, mert leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében, valamint technika, mert alkalmazott technológia, módszer, amelynek alapján a berendezést tervezik, építik, üzemeltetik, vagy akár megszűntetik. A későbbiekben a BREF-ről, azaz a BAT Referencia Dokumentumok szerepét fejtette ki részletesen.
 
Molnár Gabriella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal osztályvezetője a hazai jogszabályi követelményekről tartott előadást. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [Kvtv.] 6.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a környezetszennyezés megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni, azaz a környezetszennyezést meg kell előzni – tette hozzá.
Minden előadás után lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megválaszolására.
 
A rendezvényen további előadások hangzottak el a témában, amelyek később elérhetőek lesznek a cikk alatt.
 
Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása