Az idei környezetvédelmi világnap házigazdája, Kolumbia, arra figyelmeztet minket, hogy az egészséges, élőlényekben gazdag természet alapvető fontosságú az emberiség számára, éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy megóvjuk.

1972. június 5-én kezdődött Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A konferencia ezt a napot nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. Nyilatkozatában ez olvasható: „Az embernek alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.”

A környezetvédelmi világnap célja, hogy széles körben felhívja a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegítse az együttgondolkodást és a közös cselekvést, valamint terjessze a fenntartható fejlődés eszméjét. A környezettudatos gondolkodás elsajátítása és alkalmazása az emberhez méltó és egészséges élet kialakításának mérföldköve.

Az idei év témájának középpontjában a gyorsuló fajvesztés és a természeti világ sérülése elleni fellépés áll, tekintettel arra, hogy közel egymillió növény- és állatfaj áll jelenleg a kihalás szélén. A környezetvédelmi világnap 2020-as házigazdája Kolumbia lett, hiszen a dél-amerikai ország rendelkezik az egyik legnagyobb faji sokféleséggel a világon: többek között mintegy 3500 orchidea-fajtával és a világ madárfajtáinak mintegy 19 százalékával dicsekedhet.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. munkatársai – a névadó polihisztor gondolatától vezérelve, miszerint „Értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindannyiunk szülőanyjához, a természethez” – több területen fáradoznak a biológiai sokféleség fenntartásáért. Többek között részt vesznek az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelemben, a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szakmai feladatainak ellátásában, a felbecsülhetetlen értéket képviselő pannon gyepek megőrzésében, revitalizációjában.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása