3 féle új, hiánypótló tankönyvet jelentetett meg az Általános mezőgazdasági és állattenyésztési szakterület szakmai oktatásához a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium jóváhagyásával. A tankönyvek már megrendelhetők a társaság online tankönyvboltjában.

Dr. Ludányi István–Dr. Csaba György: Méhész leszek I.; Dr. Ludányi István–Dr. Baranyi Aranka: Méhész leszek II.

A tankönyv, egyben szakmai kézikönyv a méhészképzés moduljaihoz igazodva a méhészet egészéről adnak átfogó képet – közérthető és kifogástalan stílusban – a kezdetektől napjainkig. A szerzők által elkészített ismeretanyag szakmai tartalmát tekintve igényes, formailag és szerkezetileg is kiváló munka, rendkívül gazdag, egyedülálló képanyaggal és ábrákkal.  A hiánypótló tankönyv 2 kötetének fejezetei kiválóan ötvözik a méhészet korábbi úttörői által felhalmozott elméleti és gyakorlati tudást, a jelenleg elérhető legmodernebb szakmai tudással és eredményekkel.

Dr. Mentes Katalin: A gazdasági állatok anatómiája és élettana

A tankönyv írója több évtizedes oktatói tapasztalata alapján állította össze az anatómia és élettan témaköreit, amelyeknél mindvégig szem előtt tartotta az ismeretek tudományosságának és azok középszintű gyakorlati alkalmazhatóságának igényét.

A szerző a Miért kell ismerni a …? részekben a célcsoport számára közérthető megfogalmazásban gyűjti össze az elméleti ismeretek és azok gyakorlati alkalmazásainak összefüggéseit. Szakít a szakmai ismeretek száraz, lexikális felsorolásával, a figyelmet a gyakorlati vonatkozásokra irányítva gondolkodásra, beszélgetésre, az összefüggések keresésére és megértésére késztet.

A Tudod-e? kiemelt részek kérdései és válaszai az adott fejezethez kapcsolódó érdekességeket, újdonságokat mutatják be. A szokatlan és néha meglepő kérdések ideálisak a téma iránti figyelem felkeltésére, az ismeretek összekapcsolására és könnyebb elsajátítására.

A fejezetek végén található Feladatok rész jól alkalmazható az órai munka, valamint a számonkérés alkalmával.

A témakörök végén elhelyezett Tudáspróba változatos feladatai lehetőséget nyújtanak az ismeretek elsajátításának ellenőrzésére, valamint a különböző feladattípusok megismerésére és gyakorlására, ezáltal a tanulók vizsgákra történő felkészítésére is. A tankönyvet kiváló képanyag gazdagítja.

Dr. Mézes Miklós–Dr. Bokor Zoltán–Csorbai Balázs–Dr. Ferincz Árpád–Dr. Staszny Ádám–Dr. Hegyi Árpád–Dr. Eszterbauer Edit–Dr. Urbányi Béla: Halászat, haltenyésztés

A tankönyv a mai kor elvárásainak megfelelni tudó halász szakemberek elméleti és néhány esetben alapfokú gyakorlati képzéséhez ad segítséget.

A halászatban és haltenyésztésben elismert szerzők a témaköröket újszerű módon dolgozták fel, amely szerint az elméleti tudnivalókat és azokat a gyakorlati alkalmazásokat mutatják be, amelyek a középfokú képzés utáni munkavégzés során a mindennapi gyakorlatban előforduló feladatként jelentkeznek. A tankönyv szakmai tartalma értékes, ismeretanyaga korszerű, praktikus.

A könyv már megjelenése előtt megtalálta a helyét a tankönyvek rendszerében, mivel hiánypótló műként került kiadásra, így – természetesen – kellő mennyiségű és minőségű újdonságot tartalmaz. Helyenként a tudományos szintet is megközelíti, de nem baj! Hadd szokják a „szakközepesek” is a jövő technológiáit kutató szakemberek szaktudását, igényességét, hiszen tíz éven belül a ma tudományosan igényesnek vélt szint be fog törni a napi technológiai gyakorlatba.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása