Az erdészet és vadgazdálkodás szakterület szakmai oktatásához 6 új, hiánypótló tankönyvet jelentetett meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium jóváhagyásával. A tankönyvek már megrendelhetők a társaság online tankönyvboltjában.

Az Erdészeti alapismeretek II. című tankönyv szerzői, Zsiros Attila, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és Andrési Pál nagy tanítási gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik meghatározó személyiségei az erdészeti szakmunkásképzésnek. Az erdészeti alapismeretek tantárgy tanítását, tanulását segítő I. kötetet már 2011-ben elkészítették a szerzők, amelynek szerves folytatása a most kiadott második rész. A két kötet együttesen teljes egészében lefedi az erdészeti alapismeretekkel kapcsolatosan elsajátítandó ismeretanyagot az erdészeti szakmunkás tanulók számára. A könyv által tárgyalt főbb témakörök közül az első az erdészeti állattan, amely az erdőben élő állatvilággal kapcsolatos alapvető ismereteket dolgozza fel. Ezt követi az erdővédelemi alapismeretek rész, az abiotikus és a biotikus károk részletes tárgyalásával. A vadgazdálkodás és vadászat témakörét gyakorlati szemszögből mutatják be a szerzők. Az erdőgazdálkodással foglalkozó, záró anyagrészben azok az ismeretek dominálnak, amelyek a napi erdészeti tevékenység során előfordulnak, mint például a fatömeg meghatározása. A mű színes fotókkal és magyarázó ábrákkal gazdagon illusztrált. A témakörök logikus felépítése, a fejezetek végén található összefoglalások és ellenőrző kérdések segítik az olvasót az elé tárt információ feldolgozásában, megértésében és az ismeretek elsajátításában. A szerzők törekedtek arra, hogy gyakorlatias megközelítésben ismertessék a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket 118 ábrával tettek szemléletessé.

Az Erdőhasználat II. – Faanyagmozgatás című tankönyv szerzőinek korábbi munkája, az Erdőhasználat I. tankönyv a fakitermelési műveleteket veszi végig. A második kötetben pedig az anyagmozgatási műveletek ismertetését követően, a mindennapi munkában leggyakrabban előforduló munkarendszerek bemutatására kerül sor. Így kapcsolódik össze a fakitermelés és az anyagmozgatás, és alkot egy komplex egységet. A két kötet lefedi az erdőhasználattal kapcsolatos, elsajátítandó ismeretanyagot az erdészeti szakmunkás tanulók számára. A tananyag röviden kitér a fahasználati munkarendszerek alkalmazási lehetőségeire is, és az erdei melléktermékek ismertetése zárja az új anyag feldolgozását. A kézirat második része pedig egy szakmai vizsgaanyag összefoglalót tartalmaz, amely a szakmai vizsgára koncentrálva segíti a képzések során az elméleti felkészülést. A témakörök logikus felépítése, a fejezetek végén található összefoglalások és ellenőrző kérdések segítik az olvasót az elé tárt információ feldolgozásában, megértésében és az ismeretek elsajátításában. A szerzők törekedtek arra, hogy gyakorlatias megközelítésben ismertessék a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket 178 ábrával tettek szemléletessé. Ez a jól rendezett tankönyv a szükséges tudásanyagot úgy dolgozza fel, hogy abból könnyen lehet tanulni, de alkalmas szakkönyvként történő alkalmazásra is.

Az erdőműveléstan tudománya alapvetően két fő részre tagolható. Az egyik fő rész az erdészeti szaporítóanyag-termesztés, amivel a szerzők korábban kiadott tankönyve, az Erdőműveléstan I. foglalkozik. A tankönyv most megjelent második kötete – az Erdőműveléstan II. – az erdők létesítésével, felújításával és nevelésével kapcsolatos ismeretanyagot tárja az olvasó elé. A két kötet lefedi az erdőműveléstan keretében elsajátítandó tananyagot az erdészeti szakmunkás tanulók számára. A tankönyv a kötelező tananyag ismertetésén túl, röviden tárgyalja a folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodás témakörét is. Az anyagrészek logikus felépítése, a fejezetek végén található összefoglalások és ellenőrző kérdések segítik az olvasót az elé tárt információ feldolgozásában, megértésében és az ismeretek elsajátításában. A szép és igényes tankönyv elkészítése során a szerzők törekedtek a tudásanyag könnyen áttekinthető, gyakorlatias ismertetésére, a tartalmat 134 ábrával tettek szemléletessé. A kiadvány minden, a téma iránt érdeklődő számára hasznos olvasmány lehet.

Az Erdőbecslés, erdőrendezés tankönyv szerzője, Malgay Viktor Antal a Kaposvári SzC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakmai igazgatóhelyettese. Közel három évtizedes tapasztalattal rendelkezik az erdőbecslés-erdőrendezés tantárgy oktatásában, amely az erdésztechnikus képzésben a diákság megítélése szerint mindig a nehezen megérthető tantárgyak közé tartozott. Gyakorló tanárként az alkotó felismerte a tanulók és a tanárok igényeit. Ez a tankönyv nem száraz, inkább személyes hangvételű, nem a tudományosság volt a szerző célja, hanem a használhatóság, ami a korábban, ebben a témában készített tankönyvekre többnyire nem volt jellemző. Az erdésztechnikus képzés számára nélkülözhetetlen, kerettantervi ismereteken túl, számos érdekességet, gyakorlatias többlet információt is megtalál a könyvben az olvasó. Egy tankönyvbe került az erdőbecslés, erdőrendezés, földméréstan téma, mely hasznos kézikönyv lehet azoknak is, akik nem a tanulmányaikhoz, hanem ismereteik bővítéséhez kívánják segítségül hívni. A mű a lényeges szövegrészek kiemelésével és 116 színes illusztrációval teszi áttekinthetővé és barátságossá az ismeretanyagot. A témakörök logikus felépítése, a fejezetek végén található összefoglalások és ellenőrző kérdések, a legfontosabb információk gondos kiemelése segítik az olvasót a könnyebb megértésben és az ismeretek elsajátításában.

Az erdésztechnikus képzés számára készült Erdőhasználat II. című tankönyv szerzői Dr. Gerencsér Kinga és Samu László. Dr. Gerencsér Kinga címzetes egyetemi tanár, nyugdíjazásáig a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara, Fa alapú termékek és Technológiák Intézetében oktatott 34 évig. Samu László a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakképző Iskola és Kollégium erdőmérnök-tanára, közel 25 év tanítási tapasztalattal rendelkezik a szakközépiskolai, szakgimnáziumi erdészképzésben. A kéziratban a szerzők nagy szakmai tapasztalatukat és tudásukat igyekeznek átadni az olvasónak, céljuk, hogy napjaink korszerű ismereteit a fahasználat, a fafeldolgozás, és az erdei mellékhaszonvételek tekintetében minél szélesebb körben, de lehetőleg tömören ismertessék. A témakörök logikus felépítése, a fejezetek végén található összefoglalások és ellenőrző kérdések segítik az olvasót az információ feldolgozásában, megértésében és az ismeretek elsajátításában. A könyv korszerű ismereteket nyújt, segíti az eligazodást az erdőhasználat nehezen tanítható tervezési és kivitelezési munkálataiban. A 164 ábrával gazdagított munka szemléletesen mutatja be a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a színvonalas tankönyv a szükséges tudásanyagot úgy dolgozza fel, hogy megfelelő akár szakkönyvként történő alkalmazásra is.

A Vadászati jog című tankönyv szerzője, Bálint Gergely a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium vadgazda-mérnöktanára. Az ökológia, állattan, fegyverismeret, vadgazdálkodástan, vadászattan, élőhely-gazdálkodás, mezőgazdasági alapismeretek tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában vesz részt. A korábbi tankönyvvel szembeni újdonsága ennek a kiadványnak, hogy hatályos jogszabályokon alapul és még a száraz jogi szakszöveget is közérthetően tárja az olvasó elé. A könyv a korszerű tartalmat tehát átláthatóan, hétköznapi szóhasználattal kínálja, ezzel segíti az eligazodást a vadászati jog nehezen érthető, de nélkülözhetetlen ismeretanyagában. A téma sajátosságából adódóan a tankönyvben kevés ábra található, a jó tagolás, a fontos részek konzekvens kiemelése, az olvasmányos megfogalmazás mégis jól áttekinthetővé, érdekessé teszi. A tankönyv témaköreinek logikus felépítése és a fejezetek végén található ellenőrző kérdések segítik az anyag feldolgozását, megértését. Az aktualitása és közérthetősége miatt ezt a tartalmas könyvet nemcsak az erdészeti és vadgazdálkodási szakképzésben tanulóknak, de minden vadásznak és vadgazdálkodónak jó szívvel ajánljuk.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása