A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 5 féle új, hiánypótló tankönyvet jelentetett meg a földmérő, földügyi és térinformatikai szakterület szakmai oktatásához. Az Agrárminisztérium jóváhagyásával megjelent tankönyvek már megrendelhetők a társaság online tankönyvboltjában.

Megjelent 8 új tankönyv a középfokú földmérő, földügyi és térinformatikai technikusképzés korszerű tudásterületei elsajátításának segítéséhez.

DIGITÁLIS MŰSZAKI RAJZ I. és II. a kétkötetes hiánypótló mű a 9-11. évfolyamon illetve érettségire épülő képzés esetén a 13. évfolyamon a szakmai alapozásban nyújt jelentős segítséget. Részletesen bemutatja a földmérés és térképészet kultúrtörténetét, a geodéziai adatgyűjtés terepi eszközeit, lehetőségeit, az irodai feldolgozási módszereit, a földmérési helymeghatározás számításait. Kiemelten foglalkozik a fotogrammetriai, távérzékelési digitális képfeldolgozási lehetőségekkel, eljárásokkal. A térképszerkesztés hagyományos módszerei mellett, a számítógéppel történő rajzkészítéshez jelentős elméleti és gyakorlati AutoCAD ismereteket nyújt. Bepillantást enged a téradat feldolgozás lehetőségeibe. Nagy előnye a műnek, hogy sok szabad-forráskódú rajzkészítési és számítási feldolgozó szoftvert is bemutat. A tartalma alapján ajánljuk a tankönyvet a földmérő, földügyi és térinformatikai technikusképzés mellett, a felnőttképzésben az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző. a digitális térképszerkesztő és a térinformatikai ügyintéző szakképesítésekhez, illetve a Szakképzési Jegyzék szerinti agrár-technikusképzések közös mezőgazdasági ismeretek tartalmának földmérési tudásterületeinek tanulásához.

FÖLDMÉRÉS I. és II. kétkötetes mű a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikusképzés eddigi Földmérés I-IV. tankönyveit váltja fel. A geodéziai alapismeretek, mértékegységek, vetületek tárgyalását követően részletesen bemutatja a vízszintes és magassági értelmű földmérési adatok gyűjtésének és feldolgozásának eszközeit, módszereit, különös tekintettel napjaink korszerű technológiáira.

TÉRINFORMATIKA I. és II. szintén kétkötetes mű felépítése hasonló, az előző 20 évvel ezelőtti tankönyvi szerkezethez. Az I. kötet a térinformatika alapfogalmainak tisztázása után, részletesen tárgyalja a valós világ modellezésének folyamatát, az adatgyűjtést és a téradat-feldolgozás módszereit, a megjelenítési lehetőségeket, a térinformatikai rendszer megvalósítását, GIS alkalmazásokat. A II. kötet az I. kötetben megismert elméleti ismeretekhez, konkrét gyakorlati tudást, szoftverhasználatot társít.

FOTOGRAMMETRIA ÉS TÁVÉRZÉKELÉS új tankönyv, az első részben bemutatja a fotogrammetria és távérzékelés fejlődéstörténetét, alapjait, a földi, légi és űrfelvételek gyűjtésének lehetőségeit, majd a fotogrammetriai feldolgozások folyamatát. A második rész részletes bepillantást nyújt a távérzékelt és fotogrammetriai digitális felvételek feldolgozásának gyakorlati megoldásaiba.

IPARI ÉS MÉRNÖKGEODÉZIA új tankönyv, az eddigi Földméréstan V. tankönyvet váltja fel. Az ipari és mérnökgeodézia a földmérési praxis olyan állandóan jelenlévő résztudománya, mely a beruházások megvalósítását az előtervezéstől az üzemelés időszakáig folyamatosan végigkíséri, így alapvető feladatai csak kismértékben változtak, a módszerek, eszközök és technológia viszont jelentősen fejlődött, ezt az új tankönyv jó megragadja. Az ipari és mérnökgeodézia tevékenység mellett, részletesen bemutatásra kerül a közműfelmérés, nyilvántartás, és adatszolgáltatás is.

A tankönyv címére kattintva érhető el a tartalmi bemutatása:
Földmérés I.
Földmérés II.
Ipari és mérnökgeodézia
Fotogrammetria és távérzékelés
Térinformatika I.
Térinformatika II.
Geodéziai digitális műszaki rajz I.
Geodéziai digitális műszaki rajz II.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása