2 új, hiánypótló tankönyvet jelentetett meg a kertész szakterület szakmai oktatásához a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium jóváhagyásával. A tankönyvek már megrendelhetők a Társaság online tankönyvboltjában.

Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek mérséklése miatt növekszik a zöldfelületek kialakításának és az ehhez szükséges növények előállításának a jelentősége. A zöldfelületek növény anyagának előállításához szükséges a díszfaiskolai háttér is. A Díszfaiskolai termesztés tankönyv bemutatja a fás szárú dísznövények szaporításának, faiskolai nevelésének jellemzőit. Több mint száz díszfa és díszcserje sajátosságait (származás, díszítőérték, növénytani jellemzők, fajták, igények, szaporításmód, nevelés, kártevők, betegségek) ismerhetjük meg. A termesztéstechnológiát 27 színes kép és 27 ábra mutatja be. A növények felismerését szemléletes rajzok és színes fényképek, a könyvben való tájékozódást névmutatók és összefoglaló táblázat segítik. A tankönyv segítségével elsajátított tudás a tesztfeladatok megoldásával ellenőrizhető.

A Kerti munkák tankönyv a gyümölcstermesztésnek, a zöldségtermesztésnek és a szőlőtermesztésnek azokat a legfontosabb elméleti ismereteit foglalja össze, amelyek szükségesek a gyakorlati termesztési feladatok elvégzéséhez. A könyv segítségével megismerhetjük a gyümölcstermő növények, a zöldségnövények és a szőlő szaporításának, ápolási munkáinak, betakarításának általános jellemzőit. Az ismeretek megértését 137 ábra és rajz könnyíti meg. A fejezetek végén található ismétlő kérdések és feladatok valamint az összefoglalások a tananyag leglényegesebb részeire irányítják a figyelmet.

A Díszfaiskolai termesztés és a Kerti munkák tankönyv korszerű, a gyakorlatban is jól használható tudást nyújt az olvasóknak.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása