A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 5 féle új, hiánypótló tankönyvet jelentetett meg a környezetvédelem szakterület szakmai oktatásához. Az Agrárminisztérium jóváhagyásával megjelent tankönyvek már megrendelhetők a társaság online tankönyvboltjában.

A környezetvédelem és a természetvédelem az emberi tevékenységekből származó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése érdekében végzett céltudatos, társadalmi tevékenységek, intézkedések, és bár eltérő területekre koncentrálnak – a természetvédelem a természeti területekre és fajokra, a környezetvédelem pedig az emberi társadalom érdekeire – mégis egymásrautaltsági viszonyban állnak egymással, és csak együtt képesek hatékonyan működni.

A kívánt célok eléréséhez ismerni kell a természetben lejátszódó folyamatokat, valamint az emberi tevékenységek azokra gyakorolt hatását és szabályozhatóságát. Ebben a kapcsolódó tudományok, és az azokban jártas szakemberek szerepe nélkülözhetetlen.

A gyakorlati szakemberképzés évek óta nélkülözi azokat az oktatási segédanyagokat, tankönyveket, melyek összefoglaló és átfogó ismereteket tartalmaznak a környezet- és természetvédelem alapvető területeiről, jogi szabályozásairól, energetikai kérdéseiről, műszaki megoldásairól és mindezek gyakorlati alkalmazásairól.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kiadásában most megjelent könyvek ezt a hiányt igyekeznek pótolni, és bár elsősorban tankönyvek, azon szakemberek számára is hasznos ismereteket nyújtanak, akik a környezet-, illetve természetvédelem kérdéseivel foglalkoznak.

A könyvek anyagai nem csupán a szakmai ismeretekre korlátozódnak, hanem segítik a rendszerszemlélet kialakítását és a fenntarthatósághoz is hozzájáruló jövőbe mutató hozzáállás elsajátítását. És mint ilyenek, részben vagy egészben (Környezetvédelmi alapismeretek I-II.) akár már az ágazati alapképzésben is felhasználhatók.

A tankönyv címére kattintva érhető el a tartalmi bemutatása:
Környezetvédelmi alapismeretek I.
Környezetvédelmi alapismeretek II.
Környezetvédelem I.
Környezetvédelem II.
Környezetvédelmi ügyintézés I.
Környezetvédelmi ügyintézés II.
Nukleáris technológiák környezetvédelme
Természetvédelem, ökoturizmus I.
Természetvédelem, ökoturizmus II.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása