Az utolsó magyar polihisztor Breznóbányán született, felvidéki német származása ellenére gyermekkorától magyarnak vallotta magát, 7 évesen már tanulta a nyelvet, nevét Carl Otto Herrmannról magyarosította. Társaságunk büszkén viseli nevét természet iránti elhivatottsága, valamint sokirányú, kiemelkedő tevékenysége miatt.

Herman Ottó zoológusként a sáskákat, pókokat, madarakat és azok vonulását tanulmányozta, kutatta a halakat, néprajztudósként a halászat és a pásztorkodás témája izgatta, ezeket ősmesterségekként értékelte. Kiváló ősrégészként felismerte a bükki ősemberleletet, ennek elismertetéséért legalább olyan heves harcot vívott, mint nyelvészként, a nyelvújítók túlkapásai ellen.

Társaságunk – Herman Ottó szellemiségét követve – azt vallja, hogy bolygónk jövőjét csak olyan felnövekvő generációval lehet megalapozni, amely megfelelő információkkal rendelkezik környezetéről és a természetről, ezért kiemelt feladatunknak érezzük az ismeretátadást. Emellett számos állami természetvédelmi tevékenységben veszünk részt.

A biológiai sokféleség megőrzése jegyében részt veszünk a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer működtetésében, amely Magyarország természeti állapotának nyomon követésére szolgál. A folyamatosan frissített rendszer alapvető adatokat szolgáltat a területkezelési, hatósági, tervezési munkákhoz és az Európai Unió által előírt országjelentések készítéséhez.

Ehhez kapcsolódóan közreműködünk a 11 éve működő Vadonleső Programban, amely Európa egyik legnagyobb, önkéntes alapú természetfigyelő programja. Célja egyrészt a gondosan kiválasztott állat- és növényfajok kontrollált felmérésén keresztül a természetvédelmi célú adatgyűjtés, másrészt a társadalom minél szélesebb rétegeinek bevonása a gyakorlati természetvédelmi munkába.

Az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelemben egyre intenzívebb szerepet vállalunk, hiszen ma már ezen fajok terjedése áll a második helyen a biológiai sokféleséget veszélyeztető tényezők között.

A BISEL – Gumicsizmás természetvédelmi programban és az évente meghirdetett, középiskolásoknak szóló országos verseny lebonyolításában is jelentős szerepet vállalunk az Agrárminisztériummal és a többi partnerünkkel.

Társaságunk a koordináló kedvezményezettje Magyarország első, természetvédelmi témájú LIFE integrált projektjének, a Grassland-HU-nak. A projekt célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása