Rendhagyó időpontban, nyár közepén adta át a kitüntetéseket és elismeréseket Dr. Nagy István agrárminiszter az Erdők világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap és Pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében megrendezett ünnepen.

Dr. Nagy István ünnepi beszédjében köszönetét fejezte ki az oktatóknak, akik a koronavírus járvány idején is helyt álltak és vállalták az új kihívásokat, az online oktatás nehézségeit is, hivatástudatuk, áldozatvállalásuk példaként szolgál nemzedékek hosszú sora előtt!

Emlékeztetett, hogy az Agrárminisztérium a második legnagyobb intézményfenntartóként vesz részt a hazai szakképzés rendszerében, ahol az agrárszakképzésben résztvevő összes tanuló csaknem 70 százaléka, több mint 12 ezer diák tanul. Tavaly a tárca által fenntartott 56 szakképző intézmény öt Agrárszakképzési Centrumban kezdte meg a tanévet.

„Az élet minden síkján csak a természettel összhangban lévő, felelős emberi gondolkodás és cselekvés teremthet harmóniát az ember és környezete között” – fogalmazott az agrárminiszter és kiemelte, hogy a nemzeti park igazgatóságok és az állami erdőgazdaságok jelentős részt vállalnak e feladatból természeti örökségünk élményszerű bemutatásával és az általuk vezetett környezeti nevelési programokkal. Nemzeti park igazgatóságaink és erdőgazdaságaink 55 erdei iskolája évente mintegy 300 ezer gyermeknek nyújt élmény dús ismeretterjesztő, szemléletformáló programokat.

Nagy István arról is említést tett, hogy a kisméretű részecske kibocsátás csökkentését célzó PM10 Program tíz évvel ezelőtti indulása óta a Kormány több mint 300 milliárd forintot fordított levegőminőség-védelmi célokra, beleértve a kapcsolódó ágazati fejlesztéseket, úgymint buszcsere-program, úthálózat-korszerűsítés. A levegőtisztaság-védelem újabb jelentős mérföldköveként tavaly elkészült az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program, amelybe beépült a PM10 Program. Az program elfogadásával a Kormány 10 éves távlatban jelölte ki a levegőtisztaság-védelmi intézkedések stratégiai irányait. A programnak köszönhetően 50 százalékkal csökkenhetnek a lakosságot érintő környezeti és egészségi kockázatok.

Nyitóbeszéde után állami kitüntetéseket, szakmai díjakat és elismeréseket adott át a szaktárca vezetője, többek között kilenc kollégánknak is. Gratulálunk az összes díjazottaknak!

A Környezetvédelmi Világnap, június 5-e alkalmából Környezetünkért Díjban részesült Dr. Éri Vilma a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vezető tanúsítója, a környezetvédelem érdekében végzett több évtizedes tanácsadói munkásságáért, valamint a környezeti címkézés és tanúsítás terén nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítményéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott:

Csontos Éva a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. pénzügyi ügyintézője részére, a szervezet eredményes működését támogató, sokrétű pénzügyi és projekt-elszámolási feladataiban végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért.

Holes Annamária a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi referense részére, az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program létrehozásában végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, valamint a Magyarország környezeti állapota c. kiadványok szerkesztői feladatainak ellátásáért.

Józsa Orsolya a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. projektasszisztense részére, a Life IP Hungary projektben való közreműködéséért, nemzetközi projektek megvalósításában való lelkiismeretes és példaértékű munkájáért.

Keszthelyi János a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. üzemeltetési referense részére, a nagy szakértelemmel végzett kiemelkedő szervező tevékenységéért, lelkiismeretes, példaértékű munkájáért.

Pintérné Balla Zsuzsanna a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. készletnyilvántartó ügyintézője részére, az agrárszakképzéshez kapcsolódó tankönyvek, minisztériumi szaklapok terjesztésével összefüggő technikai feladatok területén végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkájáért.

Sárga Márton Albert a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. informatikusa részére, a szervezetnél végzett kiemelkedő támogató szakmai tevékenységéért.

Takács Tamás a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kommunikációs referense részére, a környezet-, és természetvédelemmel, az agrárképzéssel kapcsolatos kommunikáció, valamint a tudományos ismeretterjesztés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Tóthné Gruber Anikó a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. pályázatkezelési referense részére, a pályázatkezelés területén végzett kiemelkedő koordinációs tevékenységéért, az agrárszakképző intézményekkel történő kapcsolattartásból eredő eredményes munkájáért.

Forrás: AM Sajtóiroda/magyarmezogazdasag.hu

Cikk megosztása