Felülvizsgálták a környezetbarát takarítás feltételeit
 
Elkészült a környezetbarát takarítási szolgáltatás feltételrendszer felülvizsgálata. Az elfogadott új követelmények alapján, amelyek 2022. december 31-ig vannak érvényben, már pályázható és elnyerhető a környezetbarát takarítási szolgáltatást tanúsító védjegy.
 

A környezetbarát takarítási szolgáltatás új feltételrendszere azokat a követelményeket tartalmazza, amelyek előnyösen megkülönböztetik a környezetbarát takarítást a többi hasonló szolgáltatástól.
A védjegy igazolja, hogy az adott takarítási módszer környezetkímélő. A szolgáltatások minősítését szigorú követelmény- és feltételrendszerhez kötik a minősítést végző szervezet független szakértői. Odaítéléskor figyelembe veszik a szolgáltatás hatását a levegőre, a vízre, a talajra és az emberi egészségre.
 
A környezetbarát szolgáltatások kevesebb veszélyt jelentenek a vizekre és a termőföldre, használatukkal csökken a széndioxid kibocsátás, ezáltal az embernek és a környezetnek is hasznára válnak.
 
Környezetbarát takarításnak minősül az olyan takarítási szolgáltatás, amely az életciklusára vonatkozó megfontolások alapján környezeti szempontból előnyös, így megvédi az emberi egészséget és a környezetet. Alkalmazásával a „kezelt” tárgyak, berendezések jó minőségét, használhatóságát minél hosszabb ideig megőrzi, az adott épületre szabott környezetbarát takarítási tervet alkalmaz, a lehető legkevesebb vizet és tisztítószereket használ, és utóbbiak meghatározott része környezetbarát minősítésű. Fertőtlenítőszert csak az indokolt esetben és előírt helyeken használ, a felhasználásnál előnyben részesíti a környezetbarát papírárut, a szolgáltatáshoz  kapcsolódó szállításnál és a takarításra használt gépek megválasztásánál törekszik az energiatakarékosságra, a szolgáltatáshoz használt textilanyagok döntő hányadban mikroszálas termékek, a tevékenységéből adódó hulladék minimalizálására törekszik és azt szelektíven gyűjti, valamint rendszeres oktatással és képzéssel eléri, hogy jól képzett, felkészült munkaerőt alkalmazzon.