Környezetstratégiai Osztály

 

Az osztály a szaktárca tevékenységéhez kapcsolódóan környezetügyi szakterületi stratégiák és tervek kialakításához, egyedi döntésekhez készít háttéranyagokat, valamint helyzetelemzést és statisztikai elemzéseket végez. Szakterületi feladatok ellátásának szakmai támogatásának körében vizsgálatokat folytat, hatástanulmányokat készít. Környezetvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódóan közreműködik az előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, háttéranyagok elkészítésében.

Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan közreműködik koncepciók kidolgozásában, kutatás-fejlesztési tevékenység tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében és az eredmények hasznosításában, részt vesz szakmai cikkek és tanulmányok publikálásában.

Tudatformálási, tájékoztatási, szakterületi szabályozásokkal kapcsolatos továbbképzési feladatok ellátása keretében készít útmutatókat, szakmai segédanyagokat, szervez szakmai képzéseket, tanulmányokat. Környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre.

Szerepet vállal a hulladékképződés megelőzése, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálás-, tanácsadás-, oktatásban. Kapcsolatot tart és együttműködik a feladatkörében érintett szakmai szereplőkkel, részt vesz szakmai rendezvényeken.

Közreműködik a zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok szakmai tervezeteinek, szakterületi szabványok kidolgozásában, megalapozó vizsgálatokat végez, háttéranyagokat készít döntés-előkészítő anyagokhoz, a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás fejlesztéséhez.

Előkészíti, és szakmai szempontból összeállítja a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek Európai Unió felé történő adatszolgáltatási dokumentumait. Közreműködik az Európai Unió zajpolitikájával, zajvédelmi szabályozásával kapcsolatos hazai szakmai feladatok ellátásában.

Elvégzi a stratégiai zajtérképek, erre épülő intézkedési tervek, helyi zajrendeletek szakmai felülvizsgálatát, elkészíti a környezeti vizsgálatok zaj- és rezgésvédelmi fejezetét, útmutatókat, szakmai segédleteket készítünk, tájékoztatási és szakmai továbbképzési feladatokat lát el a környezeti zajvédelemi területén. Közreműködik a szakterületi kutatás-fejlesztési koncepciók, környezetvédelmi programok zaj- és rezgésvédelmi fejezetének kidolgozásában, felülvizsgálatában, ezen kívül zajméréseket végez, egyszerűbb zajtérképeket készít, szaktanácsot ad.

A Földművelésügyi Minisztérium által kiadott munkák levegőtisztaság-védelmi fejezetrészeiben vesz részt, koordinálja a kormányhatározattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM 10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program felülvizsgálatával kapcsolatos munkának az ipari szektort, valamint a lakossági fűtést érintő részét. A szakértőkkel történő folyamatos egyeztetéseket bonyolít le, intézkedési javaslatokat dolgoz ki, szakmai egyeztetést tart az illetékes szervezetekkel, hatóságokkal, minisztériumi szakemberekkel.

Véleményezi a bányászati területek kijelölésével kapcsolatosan készített tanulmányok levegőtisztaság-védelmi felülvizsgálatát.