KÉRDŐÍV
A fűtési szokásokról, különös tekintettel a fatüzelésre

Kedves Válaszadó!

A légszennyezettség a legjelentősebb környezet-egészségügyi problémák egyike. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vezetésével zajló HungAIRy LIFE IP projekt célja a levegőminőség javítása különböző akciótervek kidolgozásával és kivitelezésével 10 magyarországi településen 8 éven keresztül.

A projekt egyik eleme a városi tűzifa ellátási lánc szereplőinek vizsgálata, a fa alapú biomassza előállításának feltérképezése.

Magyarországon a háztartásokban történő fűtés a levegőben előforduló kis méretű aeroszol részecskék (PM2.5) legjelentősebb forrása. Az égetés során keletkező légszennyezést elsősorban a nem megfelelő tüzelőberendezések és a helytelen tüzelőanyagok okozzák. Sok helyen a tűzifa mennyisége és minősége sem megfelelő; sok esetben az emberek nincsenek tisztában a tűzifa minőségének fontosságával és a rossz minőségű tüzelőanyag által okozott környezet- és egészségkárosító hatásokkal.

A fenti problémák megoldásnak előmozdítása érdekében állítottuk össze jelen kérdőívet. A kérdőív kitöltése önkéntes alapon és név nélkül történik. Annak kiértékelése során a kapott eredményeket, információkat jelen projekt keretében, csak a projekt céljainak megvalósítása érdekében használjuk fel.

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a felmérés sikerességéhez!

Általános információk
Szociodemográfiai információk
Lakókörnyezet és fűtési módok
Tűzifafelhasználási szokások (Kérjük, ezt a részt csak akkor töltse ki, ha Ön használ tűzifát!)