Közérdekű bejelentés űrlap

 

Ha más személy vagy szervezet jogsértő magatartására vagy mulasztására kívánja felhívni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. figyelmét, akkor az alábbi, közérdekű bejelentés küldése űrlapot kell kitölteni.

 

Tájékoztatás

Bejelentése elküldése előtt ismételten felhívom figyelmét, hogy a Pktv. 3. § (4) bekezdése értelmében, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

    a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

    b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

A közérdekű bejelentés előterjesztőjének adatai
Kérjük, hogy amennyiben közérdekű bejelentésével kapcsolatosan bizonyítékok is állnak az Ön rendelkezésére, akkor azt jelezze!