Sok kicsi sokra megy - ha mindegyik támogatott falu- és tanyabusz képes lesz betölteni azt a szerepet, amit a pályázók megfogalmaztak, nagy előrelépés következhet be a kistérségi közlekedésben. Ehhez természetesen szükség lesz a helyben felmerülő konkrét igények felmérésére és a kisbuszok mozgásának, "menetrendjének" összehangolására is.

A nyertes önkormányzatok és civil szervezetek főként gyermekek és nyugdíjasok szállítására, közösségi, szociális és egészségügyi célokra, illetve a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére használhatják a támogatásból megvásárolt járműveket. A falubuszok hozzájárulnak a kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növeléséhez, a közösség életfeltételeinek javításához, az elérhető szolgáltatások körének bővítéséhez – egy minőségibb élethez.

Az 1086 kedvezményezett utófinanszírozás keretében juthat hozzá a megítélt támogatási összeghez, és a járműveket a számukra meghatározott minták szerint az ÚMVP arculati elemeivel kell ellátniuk.

Cikk megosztása