Az ÚMVP Irányító Hatóság a 1698/2005/EK rendelet 56. cikkelye alapján, az ÚMVP III. tengely keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódóan 2008. július 18-án hirdetett pályázatot az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyerésére.

Az első körös - IKSZT 2008/01 kódszámú - pályázat beadási határideje 2008. szeptember 30-án zárult, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel az IH október 1-jén meg is hirdette a /02 kódszámú második kört, melynek esetében a postára adási határidő október 31-e volt. A második pályázati körben kizárólag olyan településekről nyújthattak be pályázatot, ahonnan az elsőben nem érkezett igény.

Az ÚMVP IH 62/2008.(XI.11.) számú közleménye módosította, némiképpen fellazította a korábban meghirdetett érvényességi szempontrendszert; mindkét kör érvényességi ellenőrzése ez alapján történt, melyet egyszeri hiánypótlási lehetőség követett. Az ilyenformán megfelelt pályázatok szakmai értékelésnek lettek alávetve, mely a felhívásban rögzített szempontok szerinti pontozást és szöveges értékelést jelent. A formai és szakmai értékelést követően, a szakértői vélemények alapján a tárcaközi Döntés Előkészítő Bizottság meghozza javaslatát a támogatni kívánt pályázatokat illetően, melyeknek legalább 70 pontot kell elérniük az értékelés során.

Az IKSZT-címet elnyert pályázók az IH vezetője által kibocsátott igazoló okiratot kapnak kézhez, ezzel egyidejűleg az FVM VKSZI együttműködési megállapodást köt a címbirtokos szervezettel. Ők azok, akik jogosultságot nyernek az FVM által 2009. I. negyedévében meghirdetendő, az IKSZT tényleges kialakításáról szóló beruházási jogcímrendelet keretében beruházási kérelem - MVH-hoz történő - benyújtására.

Az IKSZT-hez kapcsolódó, 2008 decemberében megjelenő pályázatok és aktuális, kapcsolódó programok:

TÁMOP 5.2.2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program elterjesztése

TAMOP 3.3.5. A Tanoda programok támogatása

eMagyarország pályázat

Magyar Posta Postapartner Program

Ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

Az IKSZT első és második körének statisztikai mutatóit az alábbi linkre kattintva töltheti le.

Cikk megosztása