A 9/2008 (I. 24.) FVM rendelet keretében lehetőség nyílt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése érdekében támogatási kérelmet benyújtani. A kérelmek elbírálása és a támogatási határozatok meghozatala megtörtént.

A nyertes önkormányzatok és civil szervezetek főként gyermekek és nyugdíjasok szállítására, közösségi, szociális és egészségügyi célokra, illetve a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére használhatják a támogatásból megvásárolt járműveket.

A járművek arculati elemekkel történő ellátásáról az IH gondoskodik, a végső kedvezményezettek egyidejű tájékoztatása mellett.

Cikk megosztása