A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan - mint a társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megvalósításában kiemelkedő érdemeket szerző - emlékének tiszteletére "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat" alapított.

A díj célja, hogy erkölcsi elismerést adjon azoknak, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik. A kitüntetés idén elsőként került kiosztásra.

Az átadó ünnepséget Alsómocsoládon tartották 2009. március 6-án, ahol Király Istvánné, Újszilvás Község tanyagondnoka átvehette az emlékplakettet és a díszoklevelet.

Király Istvánné 1983. augusztus 22. óta dolgozik Újszilvás Község Önkormányzata(1990 előtt Községi Tanács) alkalmazásában.
Falugondnokként 1997. január 01-től került kinevezésre.
Munkája igen sokrétű, melynek elvégzése során nagyon sokféle emberrel találkozik. Mindig nagy türelemmel, együttérzéssel, de a szükséges határozottsággal közelít az ellátottakhoz, melynek eredményeképpen a településen mindenki ismeri, és szereti. Az önkormányzat hivatali munkáját is nagyban segíti, gyakran igen fontos hivatalos ügyeket intéz. Nem csak munkaidejében, de azon kívül is mindig lehet rá számítani. A településen mindig nyitott szemmel jár, ahol tud segít, és előremutató, konstruktív javaslataival segíti többek között az önkormányzat falufejlesztő, faluszépítő munkáját.

Munkájához további sok sikert és kitartást kívánunk.

Újszilvás Község Önkormányzata

Cikk megosztása