„Civil fórum a jövőért” címmel szervezett közös rendezvényt a Gyöngyösi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodája és a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 2009. március 12-én Domoszlón a térség civil szervezetei számára.

A Gyöngyösi kistérség településein élőknek új kihívásokkal kell szembenézniük, és az adott feltételek között kell megtalálniuk a fejlődéshez vezető kiutat, az új kihívásokra új válaszokat kell találniuk.
A helyi partnerség kialakítása fejleszti a közösség azon képességét, amely birtokában képessé válnak erőforrásaik mozgósítására saját problémáik közös megoldása érdekében.

A rendezvény fő célja volt, hogy elinduljon a térségben a civil szervezetek között egy partnerségi folyamat, amely alapja lehet együttgondolkodásnak a hosszú távú fenntartható fejlődés érdekében.
A rendezvényen négy kistérség (gyöngyösi, hatvani, aszódi, gödöllői) Helyi Vidékfejlesztési iroda vezetői is részt vettek, annak érdekében, hogy személyes kapcsolatfelvétel során lehetőség nyíljon a népi hagyományőrző- és a szakmai civil szervezetek megismerésére.

A találkozóra meghívást kapott a hatvani kistérségben működő Zagyvaság Helyi Akciócsoport, és a HACS területén tevékenykedő civil szervezetek.

Külön kiemelt jelentősséggel bírt, hogy a rendezvény „terepgyakorlatot” jelentett a Károly Róbert Főiskola Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök szakos MSC hallgatói számára, akik személyesen megtapasztalhatták, hogy milyen szerepet töltenek be, az egyes településeken a civil szervezetek, hogyan tudják a helyi erőket mozgósítani, cselekvésre ösztönözni, hogyan alakulnak a helyi szereplők kapcsolatai egymáshoz.

A gyöngyösi kistérségben működő és a rendezvényen jelenlévő civil szervezetek részt vettek 2004-2006 között megvalósuló LEADER+programban, amelynek tapasztalatait, megismertették a jelenlévőkkel, kiemelve a LEADER program vidékfejlesztési filozófiáját.

Prezentációs előadással szemléltették az előző LEADER+ programban sikeres pályázó gyöngyöshalászi és domoszlói civil szervezetek az általuk megvalósított pályázatokat és a hozzákapcsolódó tapasztalataikat.

A civil fórumon 60 fő vett részt.
A rendezvény iránt a kistérség településeinek önkormányzati képviselői is érdeklődtek, amely bizonyítja, hogy a civil szervezetet képesek megvalósítani a helyi közösségekre építő, részvételen alapuló, alulról szerveződő fejlesztést.

Zárszóként megállapítást nyert, hogy a továbbiakban is folytatják a mostanihoz hasonló szakmai tapasztalatcserék, fórumok megszervezését.

Gyöngyösi kistérség
Helyi vidékfejlesztési iroda

Cikk megosztása