A Zala Termálvölgye Egyesület 33 településéből mind a 9 kérelmező település (Almásháza, Alsópáhok, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Vindornyaszőlős, Zalacsány, Zalaszentlászló, Zalabér) elnyerte az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet.

A Zalaszentgrót térségi települések nem bízták a véletlenre majdani közösségi házaik működtetésének sikerét. Közös akciókkal, pályázatokkal készítik fel az IKSZT-k tervezett munkatársait a hatékony szakmai munkára.

Fontos feladata lesz az IKSZT vezetőnek a helyi ifjúsággal való foglalkozás. Ehhez hatalmas segítséget jelent a zalaszentgróti Zalai Hazatérők Egyesületének nemrég nyertes TÁMOP-os ifjúsági pályázata. Az Egyesület több mint 17 hónapon keresztül zajló projektje 2009. augusztusában veszi kezdetét. A projekt részét képezi az IKSZT-kben működő ifjúsági pontok közötti kistérségi hálózat kiépítése, működtetése.
A programnak köszönhetően az IKSZT-k munkatársai többek között olyan műhelymunkában vesznek részt, amely során szert tehetnek az eredményes ifjúságfejlesztéshez szükséges ismeretekre (pl. animáció, közösségfejlesztés).

A Zalai Hazatérők Egyesületének szándékának komolyságát jelzi, hogy már most újabb pályázatokat készítenek az IKSZT-s munkatársak felkészítésére. Ha a nemrég beadott NCA-s pályázatuk nyer, jövő áprilisban az IKSZT munkatársakkal közös tanulmányúton vehetnek részt, ahol a cél a régió egyes ifjúságfejlesztő szervezeteinek, intézményeinek megismerése.

Az IKSZT-k élettel, programokkal való megtöltéséhez elengedhetetlen, hogy a majdani munkatárs képes legyen a pályázatírásra. A zalaszentgróti ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás a CELODIN Zalai Alapítvánnyal közösen „Pályázatíró – fejlesztő műhelyt” indított el pár hete a kistérség önkormányzatai, civil szervezetei számára.

A hátrányos helyzetű aprófalvak jelenlegi helyi, „autodidakta” pályázatírói a képzésnek köszönhetően képessé válnak a pályázatok teljes körű elkészítésére, menedzselésre. Fontos cél továbbá, hogy a települések programban résztvevő kapcsolattartói a jövőben bevonhatóak legyenek térségi programokba, adatgyűjtésekbe, közös projekt-előkészítésekbe stb. A műhely jelenlegi résztvevői közül többük is szerepet fog vállalni a majdani IKSZT-k működtetésében.

A fenntarthatóság szempontjából jó megoldás lehet a civil szervezetek bevonása az üzemeltetésbe. Vindornyaszőlősön a Celodin Zalai Alapítvány pályázott sikerrel az IKSZT címre. A pályázatnál már a tervezés során nagy hangsúlyt kapott a fenntarthatóság kérdése, mint üzemeltetési, mint szakmai téren.

A vindornyaszőlősi IKSZT fenntartási költségek csökkentése, illetve a környezeti fenntarthatóság érdekében a kialakítás során alkalmazni kívánja a megújuló energiaforrásokat. A költségmegtakarítás mellett a településen, kistérségben élők a gyakorlatban is megismerhetik a megújuló energiaforrásokat, azok előnyeit.

Az IKSZT szakmai tartalommal való megtöltését az alapítvány már megkezdte. A kötelezően ellátandó feladatok mellett pályázatot nyújtott be nyelvi és számítástechnikai kompetencia fejlesztésére. Ezeket a képzéseket nem kizárólag a vindornyaszőlősi IKSZT-ben kívánja megvalósítani, hanem a térség összes IKSZT-jében.

A kötelezően ellátandó feladatok hatékony és hosszútávon is fenntartható ellátása érdekében a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás egy együttműködési megállapodást kezdeményezett minden térségi pályázó részére, melyet mindenki elfogadott. A megállapodás egyszerre stratégiai, funkcionális, és operatív jellegű.

Forrás: Zala Termálvölgye Egyesület, Zalaszentgróti HVI, Hévízi HVI

Cikk megosztása