A 2017-ben indult projekt célja a vízkészletek hatékony védelmét és az árvízi kockázatok korszerű kezelését elősegítő, vízgyűjtő alapú területhasználati koncepció kidolgozása, majd ez alapján egy nemzetközi kezelési útmutató kidolgozása és elfogadásra való előkészítése, az érdekelt felek közötti, térségeken és határon átnyúló együttműködésen keresztül.

Az előbbi cél megvalósításához a 14 projektpartner a csatlakozó érdekelt felek széleskörű bevonásával és aktív közreműködésével összegyűjti a területhasználat és a vízkészletek védelme közötti összefüggésekre vonatkozó ismeretanyagot (hiányosságok, negatív és jó kezelési gyakorlatok, szabályozás).

Három mintaterületen konkrét vizsgálatokat végeznek a területhasználati eljárások vízkészletekre gyakorolt hatásainak feltérképezésre, majd nemzetközi útmutatót készítenek a jó gyakorlatok és a mintaterületeken végzett vizsgálatok alapján. A projekt stratégiai javaslatokat dolgoz ki a vízkészletek védelmének és az árvízi kockázatok kezelésének területhasználati módszerekkel történő elősegítésére a Duna vízgyűjtőjén.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. is részt vesz a projekt megvalósításában. A Herman Ottó Konferencia Központ adott otthont a projektnyitó rendezvénynek, a Kft. szervezte meg a hazai érdekeltek első szakmai munkaértekezletét, valamint a projekt végrehajtása során további szakmai, tudományos és szakpolitikai megbeszéléseket és tréningeket szervez. Szorosabb együttműködést alakított ki az egyik romániai partnerrel, Kovászna megyével, megosztva tudását hasonló élőhelyekre és területhasználati gyakorlatokra vonatkozólag.

 
A projekt hivatalos oldala ide kattintva érhető el.
A projekt eredményeit bemutató kiadvány ide kattintva érhető el.