Projekt címe: Entrepreneur+ Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban
Projekt száma: 2017-1-HU01-KA202-036031
Program neve:
ERASMUS+KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good P
ractices
KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training
Partnerek: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (Fő pályázó), InterRegio fórum Egyesület (Magyarország), Szövetség a Közös Célokért (Szlovákia), Hargita Megyéért Egyesület (Románia)
Megítélt támogatás: 283,141 EUR
Megvalósítás tervezett ideje: 2017. november 1. – 2019 október 31.
 
A projekt célja egy olyan pedagógiai módszertant segítő informatikai alkalmazás kidolgozása, amely online és offline eszközök kombinálásával, iskolákon és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével segíti a középfokú szakképzésben a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatását.
 
A projektet Entrepreneur+-nak neveztük el, utalva ezzel arra az e-learning alapú oktatási applikációra, amelyet a projektben hozunk létre. A kiépíteni kívánt rendszer a blended-learning alapú képzést segíti, ahol a tanulók előre felkészített tanároktól, egy támogató applikációs program segítségével, okos telefonok és tabletek felhasználásával tanulnak.
 
A projekt részeként az informatikai alkalmazás létrehozását követően, azt a három országban (Magyarország, Szlovákia, Románia) működő konzorcium pilot-jelleggel teszteli a résztvevő országok 3-3 középfokú szakképző intézményében, összesen 60 tanulóval.
 
Az elektronikus tananyag felhasználja a Z generáció (1995 után születettek) tolvajnyelvét, képi világát, amellyel a tananyag közelebb kerül a tanulókhoz, könnyebben szólítja meg a diákokat. A program biztosítja az alkalmazást használó pedagógusok képzését, egyfajta módszertani megújulás felé kísérve őket.
 
Technikailag és szakmailag a projekt koordinált workshopokra épít, a pedagógus-szakértői, tananyag-fejlesztési szakértői és dizájneri kreatív munkára.
 
Reményeink szerint a projekt végére az alábbi hatásokat tudjuk elérni:
- a tanulók tanulási motivációjának növekedése,
- a tanulók vállalkozási ismereteiknek, képességeinek fejlődése,
- a résztvevő tanárok burn-out prevenciója az új módszeren keresztül,
- a digitális és adaptív oktatás népszerűsítése iskolákban.
 
A projekt során létrejövő outputokat a projekt honlapján ingyenesen elérhetővé tesszük. A projekt eredményeinek disszeminációjáról szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétellel, a közösségi és a hagyományos média igénybevételével, valamint direkt online módszerekkel gondoskodunk.
 
Bízunk benne, hogy a projekt segíti a szemléletváltást mindhárom ország oktatáspolitikájában, valamint, hogy módszertani újításai Európa-szerte alkalmazhatók lesznek az m-learing iskolai felhasználásának különböző területein.