Agrárminisztérium
Kedvezményezettek neve: Agrárminisztérium
A projekt címe és azonosító száma: „A Földművelésügyi Minisztérium agrár-szakképző iskolák épületeire napelemes rendszerek telepítése" KEHOP-5.2.11-16-2016-00084
A szerződött támogatás összege, annak százalékos mértéke: 250.000.000.- 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.20.
Jelen pályázat Támogatást Igénylője a Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM), mely a KEHOP-5.2.11-16. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely „A Földművelésügyi Minisztérium agrár-szakképző iskolák épületeire napelemes rendszerek telepítése” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.11-16-2016-00084 azonosítószámmal. Jelen projekt tárgya a Agrárminisztérium fenntartása alá tartozó 7 intézmény területén a megadott fogyasztási helyszíneken napelemes rendszerek telepítése. Az épületek üzemeltetési költségei az adott intézmény éves költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség és a villamos energiafogyasztás teszi ki. Ezek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami a villamos energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátásával érhető el. A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épületek fenntartási költségeinek, valamint ÜHG kibocsátásainak csökkentésére.
Letölthető anyagok:
záró sajtóközlemény
 
Agrárminisztérium, Dunántúli Agrár-szakképző Központ
Kedvezményezettek neve: Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
A projekt címe és azonosító száma: "Fotovoltaikus rendszerek telepítése az AM DASZK telephelyein" KEHOP-5.2.11-16-2016-00029
A szerződött támogatás összege, annak százalékos mértéke: 220.413.961.- 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.15.
Jelen pályázat Támogatást Igénylője a Agrárminisztérium, Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (a továbbiakban: AM DASzK), mely a KEHOP-5.2.11-16. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése az AM DASZK telephelyein” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.11-16-2016-00029 azonosítószámmal.
Az AM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás és a szakiskolai nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, a kollégiumi ellátás, a Köznevelési Hídprogram és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. A szakiskolai szakmai vizsga letételét követően a tanuló középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára. Jelenleg nappali és esti tagozaton végezhetők el a tanulmányok az alábbi iskolatípusokon: szakközépiskola, szakiskola, szakgimnázium. Jelen projekt tárgya a Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményeinek területén a megadott fogyasztási helyszíneken napelemes rendszerek telepítése. Az épületek üzemeltetési költségei a Szakképző Központ éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség és a villamos energiafogyasztás teszi ki. Ezek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami a villamos energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátásával érhető el. A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épületek fenntartási költségeinek, valamint ÜHG kibocsátásainak csökkentésére.
Letölthető anyagok:
záró sajtóközlemény