A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., mint felnőttképző intézmény az Innovatív Képzéstámogató Központtal együttműködve 2024. március 15. és június 15. között oktatói továbbképzéseket szervez az Élelmiszeripar, Környezetvédelem és vízügy (környezetvédelem szakterület), valamint a Mezőgazdaság és erdészet ágazatok szakmai oktatói részére.

Az oktatói továbbképzések tematikáját 15 kidolgozott, minősített és az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) által elfogadott képzési program biztosítja. A továbbképzések az új vagy újszerű, a termelésben alkalmazott, lehetőség szerint a szakterület digitalizációját érintő technológiákat hivatottak bemutatni. A témától függően a bemutatott technológiák gyakorlási lehetősége is biztosított a továbbképzéseken az oktatók részére.

A továbbképzések agráregyetemek, agrárszakképzést folytató szakképző intézmények, újnak tekinthető termelési technológiákat alkalmazó termelő üzemek, agrárkutatásban és -fejlesztésben résztvevő vállalkozások és intézmények közreműködésével valósulnak meg.

A továbbképzések a résztvevők számára díjtalanok, de jelentkezéshez kötöttek, illetve az utazás és esetleges szállás költsége a képzésen résztvevőt terheli.

A képzés sikeres teljesítése esetén a résztvevők tanúsítványt kapnak, amely alapján a kapott 16 kreditpont beszámítható a jogszabály által előírt négy évenként kötelezően megszerzendő 60 pontba.

Részletes információk az IKK oldalán az Agrár továbbképzések menüpont alatt és jelentkezés a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. oldalán lehetséges.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása