A 2016-ban indult PROLINE-CE projekt célja az ivóvízkészlet hatékony védelmét célzó, valamint az éghajlatváltozásból eredő szélsőséges vízjárás (árvíz és szárazság) elleni védelmet elősegítő nemzetközi útmutató kidolgozása.

A gyakorlati tanácsokat és a jó gyakorlatot is bemutató anyag elsősorban az „ivóvízbarát” és fenntartható területhasználatot, valamint az éghajlatváltozás okozta árvizek és aszályok csökkentését és az azok elleni védelemre irányuló intézkedések fejlesztését helyezi a középpontba. A projektben kiemelt szerepet kap, az egyes országok, régiók, önkormányzatok együttműködésének erősítése és a jövőre vonatkozó, fenntartható stratégiák közös kidolgozása az érdekcsoportok széles körének bevonásával.

Magyarországon két mintaterület van: a budapesti (Duna) és a szolnoki (Tisza) ivóvízbázis, illetve az azokon található, különböző művelési ágú területek. A PROLINE-CE e területek kapcsán kíván egy olyan területkezelési útmutatót készíteni a projekt végére, amely segítséget ad az egészséges ivóvízbázis hosszú távú fenntartásához, az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzéséhez, a gazdasági tevékenységek fenntartása mellett.

Az említett eredmények elérése érdekében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, mint a projekt egyik végrehajtó partnere, a megvalósítás időszakában (2016–2019) folyamatosan szervez konferenciákat és tréningeket, a projekt céljaival kapcsolatos kiadványokat és sajtóanyagokat jelentet meg, valamint rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt saját weboldalán és a közösségi oldalakon keresztül. Szorosan együttműködik a másik hazai partnerrel, az Országos Vízügyi Igazgatósággal, valamint az érintettek minél szélesebb körével, így államigazgatási és szakigazgatási szervezetekkel, regionális szakmai szervezetekkel (vízügyi igazgatóságok), oktatási és tudományos kutatási intézetekkel, illetve a mintaterületeken gazdálkodók képviselőivel.

 
A projekt hivatalos oldala ide kattintva érhető el.
A projekt eredményeit bemutató kiadvány ide kattintva érhető el.