Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály

 
A biológiai sokféleség megőrzése nélkülözhetetlen társadalmi létünk biztosításához. E sokféleség megőrzésének jegyében elsődleges feladatuk az állami természetvédelem tevékenységének szakmai támogatása, valamint az aktív szerepvállalás a társadalom ilyen irányú mozgósításában, az alábbiak szerint.
Részt vesznek a hazánk természeti állapotának nyomonkövetésére szolgáló Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) szakmai feladatainak ellátásában, amely alapvető adatokat szolgáltat a terület kezelési, hatósági, tervezési munkákhoz és elsődleges adatforrása az európai uniós szinten kötelező országjelentéseknek. Aktívan közreműködnek az NBmR keretében immár 10 éve működő Vadonleső Programban, Európa egyik legnagyobb önkéntes alapú társadalmi természetfigyelő programjában (https://vadonleső.hu/), amelyet jelenleg az Agrárminisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum közösen működtet. A program célja egyrészt a gondosan kiválasztott állat- és növényfajok kontrollált felmérésén keresztül történő természetvédelmi célú adatgyűjtés, másrészt a társadalom minél szélesebb rétegeinek a gyakorlati természetvédelmi munkába való bevonása. A Vadonleső Program évente több tízezer önkéntessel kerül személyes kapcsolatba a rendezvényein és pályázatain keresztül.
Közreműködnek az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve szerinti, hatévente készítendő országjelentés összeállításában, amely az egyes közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotát és annak változását foglalja össze, országos szinten.
Segítik az Agrárminisztérium munkáját a különösen veszélyeztetett növény- és állatfajokra vonatkozó fajmegőrzési tervek készítésében, véleményezésében.
Részt vesznek bizonyos hazai szakértői csoportok feladatainak ellátásában, úgy mint a Földikutya- és Ürgevédelmi Szakértői Csoport, amelynek célja ezen fajok védelmének országos koordinációja, valamint a térinformatikai fejlesztéseket egységesítő Természetvédelmi Információs Tanácsadó Testület (TITT). Nemzetközi munkacsoportokban – mint az EU DG ENV MAES és az EU EEA EIONET – szakértői feladatokat látnak el.
Közreműködnek a természetvédelmi tevékenység során keletkező adatokat magába foglaló Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
Az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelem tekintetében szakmai segítséget nyújtanak az Európai Unió idegenhonos inváziós fajok elleni védekezésről szóló rendeletének hazai megvalósításának, valamint aktívan részt vesznek a társadalomi tájékoztatásban.
Hazai tájaink közösségi alapú megőrzése érdekében a Kft., az Agrárminisztérium, a Magyar Natúrpark Szövetség és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által közösen létrehozott natúrparki szakmai koordinációs hálózat együttműködési keretén belül támogatják a natúrparkok megalakulását, működését és tevékenységük népszerűsítését.
Részt vesznek a BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban programban, az Agrárminisztériummal, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral, a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen, illetve a program keretében évente meghirdetett, középiskolásoknak szóló országos verseny lebonyolításában.
Mindemellett számos társadalmi eseményen jelennek meg, saját rendezvényeket szervezünk, természetvédelmi témájú kiadványokat készítenek és terjesztenek, a társadalom természeti tudatosságának növekedését célozva.