Tisza-tavi Tündérvadászat
felhívás és szabályzat

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a Tisza-tavi Ökocentrummal karöltve adatgyűjtő akciót hirdet az Év vadvirága, a fehér tündérrózsa Tisza-tavi előfordulásának feltérképezésére.

2024-ben a nagyközönség a fehér tündérrózsát (Nymphaea alba) választotta az Év vadvirágának. Ez a vízinövény nem csupán látványos küllemű, természetvédelmi szempontból is értékes, védett faj. Megőrzésében mindenki segítheti a szakemberek munkáját, ha az előfordulására vonatkozó megfigyelését bejelenti az önkéntes adatgyűjtő Vadonleső Programban.  A fehér tündérrózsa egyik kiemelt hazai élőhelye a Tisza-tó, ahol olykor szinte szőnyegként borítják be a vízfelszínt levei és termetes, hófehér virágai – így méltán tekinthetjük a tó egyik ikonikus vízinövényének. Az akció célja az itt megtalálható tündérrózsák bejelentésének ösztönzése, ezzel a helyi előfordulási sajátosságainak a feltérképezése, akárcsak magának a vízinövénynek és sokszínű élőhelyének a jobb megismertetése.

 

Mit kell tenned a részvételhez?

Felkészülésként töltsd le a Vadonleső Program mobil alkalmazását vagy ismerd meg a weboldalát! Majd kirándulj, túrázz vagy csónakázz a Tisza-tavon, közben szorgosan lesd a fehér tündérrózsát, a lent meghatározott, a növény virágzását lefedő időszakban. Ha rátaláltál, fotózd le és a felvétellel együtt jelentsd be a megfigyelést az alkalmazásban/weboldalon! Kérjük, ha 18 év alatti gyermekként vennél részt az akcióban, akkor valamelyik szülőd regisztráljon a bejelentés előtt!

Az akció végeztével a fotóval ellátott adatot beküldők között ajándékokat, mégpedig családi ökocentrum belépőjegyeket és Vadonleső ajándékcsomagokat sorsolunk ki!

Az akció időtartalma: 2024. május 14. – szeptember 30. 23:59

Részvételi feltételek

Az akcióba bárki bekapcsolódhat, fiatalok, felnőttek egyaránt, 18 év alatti gyermekek és fiatalok szülői felügyelettel, a szülő regisztrációjával. A sorsolásban való részvétel feltétele a Tisza-tavon és a meghatározott időszakon belül történt fehér tündérrózsa megfigyelés fényképes bejelentése a Vadonleső Program mobil alkalmazásában vagy weboldalán keresztül. Tündérrózsa-észlelést bárki, bármikor, bárhonnan beküldhet a programba – sőt, erre buzdítunk is mindenkit! ¬– de az akció során kifejezetten csak az előbbi feltételeknek megfelelő adatokat vesszük figyelembe, illetve azok beküldői között sorsolunk. A beküldéshez kötelezően csak egy e-mail címet kell megadod, ezzel veszel részt a sorsolásban. Minél több különböző helyről jelentesz be tündérrózsát, vagyis minél több adatot kapunk tőled, annál nagyobb eséllyel veszel részt a sorsolásban (ha a felvett pontok legalább 50 méteres távolságra vannak egymástól, akkor azokat különböző helyeknek tekintjük).

Nyeremények sorsolása

Az akció végén a beérkezett adatokat szakmai, illetve a fenti feltételeknek való megfelelés szempontjából is ellenőrizzük. Az ezeknek megfelelő adatok beküldői között sorsolunk, családi ökocentrum belépőjegyeket és Vadonleső ajándékcsomagokat. A sorsolás eredményéről, valamint az ajándékok átvételéről a nyerteseket 2024. október 15-éig e-mail útján értesítjük.

További információ az akcióról: [email protected]

Sorsolásban résztvevő személyek köre

Az akcióhoz kapcsolódó sorsolásában nem vehetnek részt szervező és közeli hozzátartozója, illetve az akció szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személy, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

Jog- és adatvédelem

A felhívás fenti feltételeinek megfelelő fehér tündérrózsa előfordulási adatot a Vadonleső Programba, a weboldalon vagy mobil alkalmazásban bejelentő személy (a továbbiakban: résztvevő) az adat bejelentésével/beküldésével igazolja és tanúsítja, hogy elmúlt 18 éves, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a résztvevő szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A résztvevő részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a résztvevőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztevevő az előfordulási adat Vadonleső Programba bejelentésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa feltöltött felvétel(ek) a kampány népszerűsítéséhez a szervezők honlapjain és közösségi oldalain ellenszolgáltatás nélkül megjelenjen(ek).

A résztvevő az akcióban való részvétellel hozzájárulását adja, hogy az általa megadott személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják.

A résztvevő az akcióban való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon és közösségi oldalaikon nyilvánosságra hozzák.

A lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák az akció feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a szervező tájékoztatja a résztvevőket a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a pályázó.

Vegyes rendelkezések

Az adatbejelentés hiányosságáért/hibájáért, az adatbejelentés sikertelenségéért, a Vadonleső Program weboldala, illetve a mobil alkalmazása esetleges lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizárnak a weboldallal, illetve a mobil alkalmazással kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon/applikációban történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás az akcióba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).

A szervezők fenntartják a kizárólagos jogot az akció bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a kampány időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az akció nem folytatható le a szabályzatnak megfelelően. Az akció törlése esetén minden résztvevő a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

Az akció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a szervezők nem vállalnak felelősséget.