Ároktő, Egyek, Tiszabábolna, Tiszadorogma és Tiszacsege önkormányzatának polgármestere 2024. május 10-én vette át Nagy István természetvédelemért felelős minisztertől a natúrparki névhasználati jogosultságot igazoló oklevelet. A Hortobágyi Tisza mente Natúrpark hazánk 18. névhasználati címet szerzett natúrparkja.

Az érintett öt település a Tisza völgyének középső, a folyó bal partján a Hortobággyal, a jobb parton a Borsodi-Mezőséggel (népi nevén Kis-Hortobággyal) határos szakaszán fekszik. A hagyományos településközi kapcsolatokat egyrészt a folyóval párhuzamosan futó és az azt keresztező ősi útvonalak határozták meg. A térség különleges adottsága, hogy itt egymás közelében két ősi révhely (Egyek–Tiszadorogma, illetve Ároktő–Tiszacsege) is található, ami megalapozta a Tisza két partján elhelyezkedő települések közösségeinek több évszázados múltra visszatekintő kapcsolatát.

A címszerzést közel egy évtizedes szakmai előkészítés és közösségépítő munka előzte meg. 2015-ben előbb egy tájértékekre alapozott szelíd térségfejlesztési program valósult meg a tágabb környék helyi közösségeinek aktív részvételével, amelynek eredményeként létrejött a Hortobágy kincsei Zöldút. Erre az értékfeltáró és közösségépítő munkára alapozva 2021-2022-ben megalakult a Hortobágyi Tisza mente Natúrparki Tájegységi Értéktár, ami már nevében is jelzi a natúrparki szemléletű előkészítő munkát. Ezt követte a natúrparki megalapozó tanulmány összeállítása, szintén széleskörű közösségi részvétellel.

A natúrparki térség Magyarország két jelentős öko- és aktív turisztikai fogadóterületének (Tisza-tó és Hortobágy) közvetlen szomszédságában fekszik, keresztülvezet rajta az EuroVelo 11 nemzetközi kerékpárút és a Tisza, mint nemzetközi víziút. A natúrparki közösség határozott szándéka, hogy úgy erősítse az öko- és aktív turizmus térségi kínálatát, hogy szem előtt tartja a helyi közösségek érdekeit, segíti megélhetésüket, boldogulásukat. Kiemelt céljuk – a natúrparkok szellemiségével összhangban – a turizmus értékalapú és értékőrző, fenntarthatóbb és „csendesebb” változatainak fejlesztése.

A Hortobágyi Tisza mente Natúrpark hazánk 18. névhasználati címet szerzett natúrparkja. A Tisza völgyében fekvő öt település csatlakozásával Magyarországon immár 338 települési közösség – az összes hazai település 10,7%-a – része valamely natúrparknak.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Fotó: Fekete István

Cikk megosztása