A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a kérelmezők és az engedélyező hatóság számára elkészítette a hulladékkezelési tevékenységek elérhető legjobb technikáiról szóló útmutatót az Agrárminisztérium megbízásából.

Az elkészült útmutató segítséget nyújt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához, az engedélyező hatóság munkatársai részére az engedélykérelem elbírálásához, valamint az engedélyben meghatározott követelmények megfogalmazásához.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése), azaz az IED irányelv elsődleges célja a környezethasználatot megvalósító tevékenységek esetében a környezeti elemek integrált vizsgálatának megvalósításával a környezet, mint egésznek a védelme. Az irányelv azokra az ipari és egyéb (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol várhatóan a legnagyobb a környezet igénybevétele.

Az IED irányelv az integrált megközelítést az elérhető legjobb technikáknak (Best Available Techniques – BAT) az engedélyezés során feltételként történő előírásával valósítja meg. Az elérhető legjobb technika azon fenntartható fejlődést szolgáló hatékony, korszerű technikai eljárások, módszerek alkalmazását jelenti, amelyek lehetővé teszik a szennyezéskibocsátás elkerülését, a környezetterhelés megelőzését, illetve csökkentését, ezáltal a környezet egészét érintő káros hatások mérséklését.

Az IED irányelv kimondja, hogy az EU-tagállamokban működő, engedéllyel rendelkező létesítményeknek a közzétételtől számított 4 éven belül meg kell felelniük a BAT-következtetéseknek. A meglévő, érintett hulladékkezelő létesítmények esetében az egységes környezethasználati engedélyeket (EKHE) a környezetvédelmi hatóságoknak felül kell vizsgálnia, és az engedélyben szereplő követelményeket a BAT-következtetések előírásai alapján kell meghatároznia 2022. augusztus 17-ig.

Az elkészült útmutató ide kattinva érhető el, a segédlet pedig ide kattintva található.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Cikk megosztása