EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igénylése
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és elődszervezetei,
mint vizsgaszervező intézmény által kiadott bizonyítványokhoz
Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képzőintézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el külföldön a Magyarországon megszerzett szakképesítést, mert az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (korábban: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet; FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet; VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Herman Ottó Intézet) által kiállított bizonyítványokhoz EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető.
Jogszabály alapján a vizsgaszervező intézmények az idegen nyelven kiállított bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek, ami egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítő kiállításáért a mindenkori minimálbér legfeljebb 5%-a. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díjat számolnak fel. Az Europass bizonyítvány-kiegészítők online rendszerében általában angol, német, francia, olasz, és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására van lehetőség. Az egyéb idegen-nyelvű fordításokat igény szerint készítik el.
2019-ben a minimálbér 149.000,- Ft, így az Europass bizonyítvány-kiegészítő adminisztrációs díja 7.450,- Ft, amely összeget a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számú számlájára kell utalni. Az utalás közleményében fel kell tüntetni az igénylő nevét, a szakképesítés azonosító számát és megnevezését és a számlázási címet.
Az igénylés módja:
A www.hermanottointezet.hu honlapról (az agrárszakképzés/Europass bizonyítvány-kiegészítők oldalon) letölthető kitöltött és aláírt igénylőlapot, az Europass bizonyítvány-kiegészítő alapjául szolgáló, a feladó által hitelesített bizonyítványt, valamint az átutalásról szóló bizonylatot szkennelve az europass@hoi.hu e-mail címre kell elküldeni.