Környezetstratégiai Osztály

 

Az osztály a szaktárca tevékenységéhez kapcsolódóan környezetügyi szakterületi stratégiák és tervek kialakításához, egyedi döntésekhez készít háttéranyagokat, valamint helyzetelemzést. Példának okáért jövőbe mutató stratégiát állított össze az elhasznált agrofólia problémakörét illetően.

Tudatformálási, tájékoztatási, szakterületi szabályozásokkal kapcsolatos továbbképzési feladatok ellátása keretében készít útmutatókat, szakmai segédanyagokat, szervez szakmai képzéseket, tanulmányokat. Az EU Közös Kutatóközpontjában (JRC) összeállított BAT Referencia Dokumentumok (BREF) alapján hazai „Elérhető Legjobb Technikákról” szóló útmutatókat készít.

Közreműködik többek között az IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) irányelvvel összefüggő EU jelentési kötelezettségek teljesítésében, az Agrárminisztérium megbízásából előkészíti az E-PRTR (Európai Szennyező-anyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás) jelentést.

Feladatként tekint a körforgásos gazdaság előírásainak megismertetésére, részt veszt a hazai és nemzetközi klubok és platformok munkájában, konferenciákat szervez a témában az érdeklődők széles körű tájékoztatása céljából. Projekt partnerként szerepel az EU TRIS (Transition Regions Towards Industrial Symbiosis) elnevezésű Interreg projektjében, melynek központi témája az ipari szimbiózis, tágabb értelemben a körforgásos gazdaság elemeinek megismertetése a hazai szereplőkkel. A projekt eredményeképpen többek közt a hazánkban fellelhető jó gyakorlatokat beazonosították, illetve a körforgásos gazdaságról szóló kiadvány jelent meg.

Az osztály profiljába illő nemzetközi projektekben vesz részt, szakmai partnerekkel kapcsolatot ápol a hatékony nemzetközi tapasztalatcsere érdekében. Tagja az Európai Környezetvédelmi Ügynökségek hálózatának, becsatlakozik annak munkájába és aktív szerepet vállal az évi több alkalommal szervezett tanácskozásokon.

Számos környezetvédelmi alaptémájú konferenciát szervez a Kft. szemléletformáló tevékenységének keretében, úgymint OKIR konferencia, illetve megemlíthető még a PM10 program keretében a helyben történő komposztálással kapcsolatos rendezvénysorozat.