Megkezdődött az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai környezeti vizsgálati eljárása. A civil szervezetek és a lakosság 2021. június 18-ig küldhetik el a tervezett program környezeti értékelésével kapcsolatos véleményüket. Az észrevételeket a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére postai úton, illetve elektronikusan lehet megküldeni.

Az Agrárminisztérium megbízásából a Herman Ottó Intézetet Nonprofit Kft. végzi az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai környezeti vizsgálatának lefolytatását.

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5), és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján annak részét képező V. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA V) kidolgozása.

Az NKP-5 feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből és EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket.

Az NKP-5 összhangban van az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával. Az NKP-5 egyúttal a 2021–2027 közötti időszakban rendelkezésre álló környezetügyi célú európai uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja.

NKP5_0430_tervezet

NTA V_0429_tervezet

NKP5_SKV_jelentes tervezet

NKP5_SKV_jelentes tervezet_mellekletek

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. várja a civil szervezetek és a lakosság észrevételeit a tervezett NKP-5 környezeti értékelésével kapcsolatban. A vélemények kialakítására 30 nap áll rendelkezésre, amelyeket az alábbi címek valamelyikére várunk 2021. június 18-ig:

postai úton a
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
(1223 Budapest, Park utca 2.) címére
(kérjük a borítékra írják rá, hogy NKP-5),

vagy

elektronikusan az
[email protected] e-mail címre.