A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium Agrárszakképzési Főosztályának támogatásával Szakmai szakértői névjegyzéket kíván létrehozni. Jelen pályázati felhívás keretében várja szakértők jelentkezését a társaság Szakmai szakértői névjegyzékébe az agrárszakterületekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásához.

A szakmai szakértői névjegyzék kialakításának célja

Az agrárszakmai oktatás és képzés szakterületein felmerülő feladatok ellátásához magas színvonalú, naprakész szaktudással és szakmai tapasztalattal bíró szakértők álljanak rendelkezésre.
 

 

A szakmai szakértők közreműködését igénylő várható feladatok:

 • tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szerzői, lektori és véleményezési feladatok,
 • oktatási anyagok, ellenőrző kérdések készítése, jegyzetkészítés, és lektorálás,
 • módszertani segédanyagokkal, szakmai kiadványokkal kapcsolatos szerzői és lektori feladatok,
 • programkövetelmények készítése, lektorálása,
 • egyéb szakképzési célú, tartalmú és szakképzésfejlesztéssel összefüggő szakmai szakértői, szerzői és lektori feladatok.
   

A szakértőkkel szemben támasztott alapvető elvárások:

 • rendelkezik az ágazathoz tartozó szakirányú, felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel;
 • rendelkezik pedagógiai szakképzettséggel és/vagy legalább 5 éves oktatói /képzési, minőségirányítási, programkészítési, lektorálási, mérési-értékelési vagy felnőttképzési szakértőként szerzett szakmai gyakorlattal1;
 • rendelkezik számítógép-felhasználói ismerettel;
 • képes kellő szakmai tájékozottsággal ellátott, szakszerű, önálló munkavégzésre;
 • jó kommunikációs képességgel rendelkezik.
   

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat jelen pályázati kiírástól kezdődően 2024. április 15-ig postai úton a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Képzési Igazgatóság címére (1223 Budapest, Park utca 2.), vagy elektronikus úton a teljes pályázati dokumentáció szkennelt változatának csatolásával (az adatlapot Word formátumban is) az [email protected] e-mail címre nyújtható be.2

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 • 1. sz. melléklet: Adatlap a szakmai szakértői névjegyzékre történő jelentkezéshez,
 • 2. sz. melléklet: Szakmai önéletrajz,
 • 3. sz. melléklet: Gyakorlati idő igazolása,
 • 4.sz. melléklet: Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
 • 5. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok használatáról,
 • Felsőfokú szakirányú szakmai végzettséget igazoló oklevél másolatát.

 

1 Szakmai gyakorlatnak minősül a munkavégzésre irányuló bármely jogviszony keretében vagy egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység.
2 Kérjük, a borítékon, vagy az elektronikus levél tárgy részében tüntesse fel: „szakértői névjegyzék”.

1. sz. melléklet - adatlap
2. sz. melléklet - önéletrajz
3. sz. melléklet - gyakorlati idő igazolása
4. sz. melléklet - nyilatkozat büntetlen előéletre vonatkozóan
5. sz. melléklet - hozzájáruló nyilatkozat

Cikk megosztása