A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) az Agrárminiszter megbízása alapján az irányítása és felügyelete alá tartozó valamennyi, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, valamint a szakmai tanulmányi verseny szakmai írásbeli vizsgafeladatainak és javítási, értékelési útmutatóinak expediálását végzi, illetve a biztosítja a jogszabályban előírt hitelesített szóbeli és gyakorlati tételsorokat.
 
Az írásbeli vizsgatételek igényléséhez a vizsgaszervező a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt negyven nappal a vizsgát vizsgacsoportonként a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak az erre a célra kialakított elektronikus felületén (a továbbiakban: elektronikus felület) jelenti be.
Az írásbeli vizsga időpontját az Agrárminisztérium közleményben határozza meg, minden hónap egy adott napjára. A meghatározott napoktól eltérő időpontban írásbeli vizsgát szervezni csak a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése figyelembe vételével lehet. Ez külön eljárási díj megfizetését vonja maga után.
Az elektronikus felületen rögzített adatok alapján a Kft. elvégzi a szakmai írásbeli vizsgafeladatainak és javítási, értékelési útmutatóinak expediálását Az írásbeli tételek az Agrárminisztérium közleményben rögzített módon a megadott futárnapon vehetők át a Kft. székhelyén.
 
A szóbeli/gyakorlati vizsgatételek igényléséhez a „Szóbeli tételigénylő lap”-ot, vagy a „Gyakorlati tételigénylő lap”-ot kell kitölteni és cégszerű aláírással ellátva elektronikus úton megküldeni a teteligenyles@hoi.hu e-mail címre.
Az igénylőlapok a lenti linkekre kattintva érhetők el.

A hitelesített tételsort/tételsorokat postai úton juttatja el a Kft. a megadott címre.

Komplex szakmai szóbeli vizsgák tételigénylő lapja

Komplex szakmai gyakorlati vizsgák tételigénylő lapja