MILYEN GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI PROBLÉMÁKAT OKOZNAK?

Az idegenhonos inváziós fajok a biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásaikon túl jelentős gazdasági és egészségügyi problémákat is okozhatnak. Mezőgazdasági és erdészeti károk tulajdoníthatók számos idegenhonos inváziós rovarfajnak (pl. amerikai kukoricabogár – Diabrotica virgifera, vándor- és márványpoloska – Nezara viridula, Halyomorpha halys, fehér medvelepke – Hyphantria cunea, amerikai lepkekabóca – Metcalfa pruinosa). A közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) a méheket elvonhatja a haszonnövények megporzásától. Halastavakban okozhat számottevő károkat több idegenhonos inváziós halfaj (pl. barna és fekete törpeharcsa – Ameiurus nebulosus, A. melas, kínai razbóra – Pseudorasbora parva) az értékes őshonos halfajok ikráinak, ivadékainak pusztításával. Kínai razbóra–a gazdasági szempontból értékes halállományban táplálékkonkurenciával és az ikrák pusztításával okozhat károkat. Szenek Zoltán                     Egyes fajok az árvízi védekezést akadályozzák: a műtárgyakon tömegesen megtelepedve gátolhatják azok működését (pl. vándorkagyló és kvagga-kagyló – Dreissena polymorpha, D. rostriformis bugensis). Az idegenhonos inváziós hínárnövényfajok (pl. karolinai tündérhínár – Cabomba caroliniana, hévízi gázló – Hydrocotyle ranunculoides) sűrű állományai akadályozzák a víz gazdasági és rekreációs célú használatát, számottevően megemelhetik a vízszintet, vízfolyásokban elzáródást és áradást okozhatnak, a folyók és tározók feliszapolódását és romló vízminőségét eredményezhetik. A vízfolyások mentén tömött állományokat alkotó fajok (pl. óriáskeserűfű fajok – Fallopia spp., cserjés gyalogakác – Amorpha fruticosa) visszaduzzaszthatják a vizet, akadályozhatják az áradások levonulását, vagy az árvízvédelmi berendezéseket károsíthatják. Az idegenhonos inváziós tízlábú rákfajok egyes képviselői (pl. vörös mocsárrák – Procambarus clarkii) kiterjedt járatrendszerei gyengíthetik a töltések, partfalak állékonyságát.
Egyes növényfajok kárt okozhatnak az épített környezetben, gyökereik feltörhetik a járdákat, utakat, épületeket (pl. mirigyes bálványfa – Ailanthus altissima). Vándorkagyló – műtárgyakon tömegesen megtelepedve okozhat károkat                 Cserjés gyalogakác – ártéri állományai akadályozhatják a vízlefolyást és a mederfenntartási munkákat (Bata Kinga)                 
 Bata Kinga)  Emellett az özönnövényfajok betegségek, járványok közvetítői, vagy más egészségügyi problémák közvetlen okozói is lehetnek, például bőrgyulladást, égési sérülést okoz a kaukázusi medvetalp és a Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi), allergiás reakciót idézhetnek elő az idegenhonos aranyvessző fajok, a magas és a kanadai aranyvessző (Solidago gigantea, S. canadensis).                                Kaukázusi medvetalp – a növény nedve vagy levelének az érintése gyulladást okoz Az elmúlt néhány évben megjelent,  Ázsiából behurcolt csípőszúnyogfajok (ázsiai tigrisszúnyog – Aedes albopictus, ázsiai bozótszúnyog A. japonicus, koreai szúnyog – A. koreicus) egyedei emberi betegségek közvetítői lehetnek. Ezek olyan súlyos betegségek vírusait terjeszthetik, mint például a sárgaláz, a dengue-láz vagy a nyugat-nílusi láz.                

Effects on economy and human health Besides the threat to biodiversity, invasive alien species can also have a significant adverse impact on economy and human health. These species can cause considerable damage in agriculture, forestry or fisheries; can obstruct different water uses; can have negative impacts on flood protection and can damage water treatment facilities. The effects on human health include burns to the skin and allergy caused by some plant species or serious diseases transmitted by newly introduced Asian mosquito species.