IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK – NÖVÉNYEK

Hazánkban sok olyan növényfaj van, amiről nem is gondolnánk, hogy özönfaj, hiszen annyira hozzászoktunk a jelenlétéhez. A különböző élőhelyeknek, mint a vízi és vizes élőhelyek, a gyepek és az erdők, megvannak a maguk idegenhonos inváziós növényfajai.

Nyílt homoki gyepekben legveszélyesebb az észak-amerikai eredetű közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), amit a dohányéra emlékeztető levelei miatt vaddohánynak, felnyílás előtt papagájra hasonlító termése miatt papagájvirágnak is neveznek. Hazánkban sokféleképpen igyekeztek hasznosítani: virágából szörpöt, bort próbáltak készíteni, hajtását „spárgaként” fogyasztották, habár a növény minden része mérgező; rostjaiból papírt, tapétát, tejnedvéből gumit, magszőreiből selymet fontak, de gyakorlati haszna egyedül mézelő növényként igazolódott be, ezért termesztésével felhagytak.

Sikerességének titka, hogy rengeteg, szél által terjesztett repítőszőrös magot hoz, és számtalan hajtást képző gyökerei segítségével rendkívül gyors terjedésre képes.

 Bata Kinga)

Az amerikai és a kínai alkörmös (vagy karmazsinbogyó) (Phytolacca americana, P. esculenta) homokterületeken, kultúrerdőkben települések körül fordulnak elő. Ezeket Európában főként bortermő vidékeken ültették, bogyóikat bor és egyéb élelmiszerek színezésre használták, dacára, hogy mindkét növény mérgező, ezért élelmiszerfestékként való használatuk nem ajánlott.

Terjedésük sikere abban rejlik, hogy terméseiket a madarak, főként a rigók szívesen fogyasztják, így messzire elhordják.

 Bata Kinga)

Nedves rétekhez, kaszálókhoz, lápokhoz és az ártéri erdőkhöz kötődik az Észak-Amerikában őshonos magas és kanadai aranyvessző (Solidago gigantea, S. canadensis). Mindkét faj dísznövényként kerül be hazánkba, de gyógynövényként is hasznosították őket. Napjainkban elsősorban méhészeti jelentőségük ismert.

Bóbitás terméseikkel messzire terjednek, majd vékony, kúszó tarackjaikkal sűrűn behálózzák a termőhelyet és összefüggő állományokat alkotnak. Rendkívül jól regenerálódnak.

 Bata Kinga)

Száraz gyepekhez és erdőkhöz kötődik az Ázsiából származó mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), amelynek a homok fásításában szántak szerepet, de értéktelen fája és erőteljes sarjadzása miatt erdészeti hasznosításával felhagytak. Mézelő, ezért a méhészek esetenként szándékosan is terjesztik. Levelei megdörzsölve kellemetlen szagúak, emiatt az állatok nem fogyasztják.

Hazánk legagresszívebben terjedő fásszárú özönfaja, amit az óriási tömegben megjelenő, szél által terjedő, jól csírázó magjainak és nagyon intenzív sarjadzásának köszönhet.

Mirigyes bálványfa

Vízpartok mentén találkozhatunk az ázsiai eredetű cseh, szahalini és japán óriáskeserűfű fajokkal (Fallopia × bohemica, F. sachalinensis, F. japonica), amelyeket dísznövényként hoztak Európába.

Sikerességük titka messzire kúszó gyöktörzsük, amivel behálózzák a talajt, erősen árnyaló, sűrű, akár karvastagságú hajtásokból álló állományaikból minden más növényfaj kiszorul.

 Bata Kinga)

Számos egzotikus növényfajt, például kanadai átokhínárt (Elodea canadensis), úszó kagylótutajt (Pistia stratiotes), hévízi gázlót (Hydrocotyle ranunculoides) hoznak be akváriumi tartásra, vagy kis kerti tavakba ültetik például a kék rizsjácint (Monochoria korsakowii), a vízijácint (Eichhornia crassipes) egyedeit. A termésképzés mellett, akár letört hajtásdarabokból fejlődő új egyedekkel is szaporodhatnak, terjedésüket a víz áramlása, a vízimadarak vagy hajók is segíthetik. A hévízi gázló nyáron naponta 20 centimétert, így egyetlen évszak alatt akár 15 métert is nőhet.

 Bata Kinga)

 Bata Kinga)

 Bata Kinga)

 

Invasive alien species - plants

A lot of plant species live around us, which are indeed invasive alien species, but we got used to their presence. They occur in every type of habitats. Some of their representatives are the common milkweed in open sand grasslands, the American and Chinese pokeweed in sand grasslands, cultivated forests, the giant and Canadian goldenrod in wet grasslands, floodplain forests and bogs, the Tree-of-Heaven in arid grasslands and forests, the knotweed along watersides. Several exotic plant species are introduced for aquarium keeping or garden ponds, such as the Canadian pondweed, water lettuce, floating pennywort, oval-leafed pondweed and water hyacinth, which can be escaped and colonize natural habitats.