A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS AZ IDEGENHONOS FAJOK

Akárcsak az idegenhonos inváziós fajok terjedése, a klímaváltozás is jelentős hatással van az élővilág sokféleségére. Ráadásul a kettő nem független egymástól: a klímaváltozás befolyásolhatja az idegenhonos fajok terjeszkedését, elősegítve megtelepedésüket olyan új élőhelyeken, ahol korábban az éghajlati feltételek miatt nem tudtak túlélni és szaporodni.

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett éghajlati változásokra reagálva az élőlények elterjedési területüket emberi közvetítés nélkül, spontán is kiterjeszthetik, olyan új élőhelyekre, ahol korábban nem, de a megváltozott klimatikus viszonyok között ma már megtalálják életfeltételeiket. Az így terjedő fajokat definíció szerint nem tekintjük idegenhonos inváziós fajoknak. Ilyen módon jelent meg hazánkban az elmúlt néhány évben több eredetileg mediterrán elterjedésű faj (pl. Anisops sardeus vízipoloskafaj, kékszemű légivadász – Erythromma lindenii), de részben ezzel magyarázzák a ponto‐kaszpikus eredetű gébfélék (Gobiidae) közép‐európai terjeszkedését is.

Ugyanakkor a klímaváltozás az ember által betelepített vagy behurcolt idegenhonos fajok túlélését és szétterjedését is segítheti. Olyan szubtrópusi fajok is tartósan megtelepedhetnek és szétterjedhetnek, amelyek korábban a téli időszakot nem tudták túlélni vagy túl rövid volt a számukra kedvező időszak. Így például az eredetileg Afrika szubtrópusi területein őshonos, mára világszerte elterjedt vándorpoloska (Nezera viridula) terjeszkedését a mérséklet övbe minden bizonnyal az enyhébb telek teszik lehetővé. A hazánkban néhány éve feltűnt, Észak-Amerikából származó tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) terjedését az enyhe telek mellett az aszályos nyarak segíthetik.

 Dr. Csóka György)

Más, korábban melegigényesnek tartott idegenhonos fajok gyors alkalmazkodóképességét mutatja, hogy mára a korábban számukra elviselhetetlen hőmérsékleti viszonyok mellett is fenn tudnak maradni (és így továbbterjedni), ahogyan az Amerikában őshonos karolinai tündérhínár (Cabomba caroliniana) vagy az Észak-Amerikából származó márványrák (Procambarus virginalis) esetében tapasztaljuk.

 Vidéki Róbert)

Climate change and invasive alien species

Similarly to invasive alien species, climate change is also a key process affecting biodiversity. Moreover, climate change can impact the spread of invasive alien species, and has enabled several alien species to colonise and spread in regions in which they previously could not survive and reproduce due to adverse climatic conditions (e.g. African green stink bug, North-American oak lace bug). On the other hand, some warm-linked alien species adapted on their own to lower temperatures after their introduction, such as the aquatic Carolina fanwort and the marbled crayfish.