EU Ökocímke megszerzése

Az Európai Uniós ökocímke minősítései csak kiváló minőségű, kiemelkedően környezetkímélő termékeket és szolgáltatásokat jelölnek, amelyek odaítélése Magyarországon a Herman Ottó Intézet Nonpropfit Kft. feladata.

Az ökocímke a környezetvédelem önkéntes, pozitív eszköze, amelynek célja a gyártók, szolgáltatók és forgalmazók ösztönzése olyan termékek előállítására és forgalmazására, illetve szolgáltatás végzésére, amelyek jó minőségűek és életciklusuk egy vagy több szakaszában jelentős környezeti előnnyel rendelkeznek a piaci átlaghoz képest.

A környezeti címkézés alapelvei:

 •     folyamatos, önkéntes pályázati rendszer
 •     hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére
 •     termékek és szolgáltatások minősítése független harmadik fél által, előre meghatározott követelmények alapján

Kivételek:

Az Európai Unió ökocímke rendszerében az alábbi termékcsoportok nem tanúsíthatók:

 •     élelmiszerek, italáruk és gyógyszerek.
AZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE KÖLTSÉGEI

Az Európai Uniós ökocímke minőségtanúsításért és használatáért a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-nek fizetendő díjakat ismertetjük. Az ökocímke használata más költségekkel is járhat. A vizsgálatok, tanúsítványok, biztonsági adatlapok elkészítésének költségei a pályázót terhelik.

KÉRELMEZÉSI DÍJ

A pályázat benyújtásakor a kérelem szakértői elbírálásával kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatok költségeit fedező, vissza nem térítendő kérelmezési díjat kell fizetni. Kérelmezési díjat kell fizetni valamely termékcsoport ökocímke kritériumának módosítása miatt szükségessé vált új pályázat benyújtásakor is.

Amennyiben valamely termékcsoport kritérium érvényességi ideje a kritérium módosítása nélküli kerül meghosszabbításra, az adott termékcsoport ökocímke használói egyszerűsített eljárásban, a kérelmezési díj 50%-ának megfizetése mellett kérhetik az ökocímke használati szerződés meghosszabbítását a kritérium új érvényességi idejéig.
 

 A kérelmezési díj összege:   400.000 Ft + ÁFA 
 Kis-és középvállalatok és fejlődő országok  kérelmezési díja: 140.000 Ft + ÁFA 
 Mikro-vállalatok kérelmezési díja: 80.000 Ft + ÁFA 

 

A díjcsökkentő tétel alkalmazásához a szervezeteknek igazolnia kell a mikro-, kis- és közepes vállalat státust.

Az eljárási díjat az eljárást koordináló Kft. a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számlájára kell megfizetni.

KEDVEZMÉNYEK

A kérelmezési díjból és az egyszerűsített eljárás díjából 30 % kedvezmény illeti meg a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítő rendszerben (EMAS) regisztrált szervezeteket, és 15% kedvezmény az ISO 14001 szabvánnyal tanúsított szervezeteket.

A csökkentés feltétele: a kérelmezőnek el kell köteleznie magát, hogy az ökocímke használatának ideje alatt az ökocímke használatára feljogosított termékei mindenben megfelelnek az uniós ökocímke kritériumoknak, és ezt a kötelezettségvállalást beépíti a környezeti politikájába és a részletes környezetvédelmi célkitűzéseibe. Az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezőknek évente igazolniuk kell ezen kötelezettségvállalás végrehajtását. Az EMAS rendszerben nyilvántartott kérelmezőknek évente be kell nyújtaniuk hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatuk másolatát.

ÉVES DÍJ

Sikeres pályázat esetén az ökocímke használati jog odaítélésnek dátumától kezdve éves díjat kell fizetni a címke használatáért.
 

 Az éves díj összege:  350.000 Ft + ÁFA 
 Kis-és középvállalatok és fejlődő országok éves díja: 200.000 Ft + ÁFA 
 Mikro-vállalatok éves díja: 90.000 Ft + ÁFA 

 

A maximális éves díj termékcsoportonként és kérelmezőnként: 6.200,- eFt + ÁFA

Az Európai Uniós ökocímke használója éves díjat fizet negyedévente a Kft. számlája alapján, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számlájára.

SZEMLEDÍJ

A Kft. és szükség esetén az általa megbízott szakértő az ökocímke használati szerződésben foglaltak betartására rendszeresen, de a szerződés ideje alatt legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés a pályázó telephelyére, a gyártási eljárásai vizsgálatára is kiterjedhet. A helyszíni ellenőrzés költségeinek fedezetére a Kft. szemledíjat számol fel.

 A szemledíj mértéke: 50.000 Ft + ÁFA 
 Kis-és középvállalatok és fejlődő országok szemledíja: 20.000 Ft + ÁFA 

 

A VÉDJEGYHASZNÁLAT FELTÉTELEI

A nyertes pályázóval a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ökocímke használati szerződést köt. A szerződésben a következő fontosabb tételek szerepelnek:

 •     az Európai Uniós ökocímke használat időtartama
 •     a minősítési követelményeknek való folyamatos megfelelés
 •     a címkeasználatra vonatkozó kikötések
 •     a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vagy megbízottjának ellenőrzési joga a címkehasználati szerződés betartására vonatkozóan
 •     a címkehasználati díj fizetésének részletei
 •     nyilvánosságra hozható egyedi adatok
 •     az Uniós ökocímke méretarányának, színének és használatának meghatározása
 •     a címkehasználó egyeztetési kötelezettsége a hirdetéseivel kapcsolatban
 •     a vásárlói tájékoztató környezetvédelmi fejezetének tartalmára vonatkozó részletek
 •     az Európai Uniós ökocímke használati jogot szerzett termék fényképének (esetleg mintadarabjának) átadása a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére
 •     a szerződésszegés következményei.
NYILVÁNOSSÁG

A nyertes pályázó a környezeti tudat fejlesztése és a saját versenypozíciójának javítása érdekében a – címkehasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult az Európai Uniós ökocímkét használni, és annak előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közzéteszi a honlapján a nyertes pályázók listáját, felsorolja az Európai Uniós ökocímke használati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással kapcsolatos fontosabb információkat.

A környezetbarát termékek forgalmazása során a fogyasztó részére (üzlethelyiségben vagy másutt) kiállított mintaterméken az Európai Uniós ökocímkét fel kell tüntetni.

GARANCIA

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a pályázó hozzájárulását adja.

Magyarországon a termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát jellegét a magyar nemzeti "Környezetbarát Termék" védjegy és az Európai Uniós ökocímke tanúsítja. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működteti a tanúsító rendszert és engedélyezi az ökocímke használatát.

________

Kapcsolódó dokumentum: Pályázati tájékoztató