Termékcsoport fejlesztési javaslat

A termékeknek vagy szolgáltatásoknak egy előre rögzített követelményrendszernek kell megfelelniük a „Környezetbarát Termék” védjegy használatának elnyeréséért. A „Környezetbarát Termék” védjegy adott kritériumrendszereit a szakértők javaslata alapján az Értékelő és Minősítő Bizottság fogadja el.

Új ökocímke feltételrendszerre azon termékcsoportok esetében van a legnagyobb szükség, amelyek esetében sem hazai, sem EU-s ökocímke feltételrendszer nem került kidolgozásra, illetve amelyekre vonatkozóan nincsenek zöld közbeszerzési kritériumok vagy zöld közbeszerzési útmutatók, de piaci igény lenne a termékcsoport környezetbarát kritériumokat tartalmazó feltételrendszerének megpályázására és a környezetbarát védjegy elnyerésére.

Új termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételrendszer meghatározása

Új terméknek vagy szolgáltatásnak a minősítő rendszerbe való bevonását bárki javasolhatja. A javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

A.)

A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalmazzon írásos ismertetést:

  •     a termék használati funkciójáról;
  •     a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva
B.)

 A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények részéről érkező javaslat tartalmazzon írásban megfogalmazott, átfogó értékelést:

  •     a termék használati funkciójáról;
  •     a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva;
  •     a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kérdéseiről a javasolt termék előállítása során;
  •     az energia-fogyasztásról és környezeti hatásokról (ahol szükséges és lehetséges) a termék felhasználási életciklusában;
  •     a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó környezeti információkról.

(Vizsgálandó környezeti hatások: környezeti biztonság, energiatakarékosság, a környezetbe történő kibocsátások, a hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, az ökorendszerek és az ózonréteg védelme, a levegő, a víz és a talaj védelme).

A rendszer elemzését a világon általánosan elterjedt - azonos rendeltetésű - termékekkel, szolgáltatásokkal összehasonlítva kell elvégezni, részletezve azt, hogy a javaslatban szereplő feladatra milyen általános megoldások vannak, azoknak melyek a hátrányos környezeti hatásai, és ezzel szemben a „környezetbarátnak” feltételezett megoldás milyen előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezhet a teljes életút vizsgálata alapján.

A javaslatokat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. az Értékelő és Minősítő Bizottság elé terjeszti. Amennyiben a bizottság a javaslatot támogatja, a Kft. elkészíti a háttérismertető szakértői értékeléssel alátámasztott minősítési feltételrendszer tervezetet és azt jóváhagyásra az Értékelő és Minősítő Bizottság elé terjeszti. Az új feltételrendszer kihirdetése a bizottság jóváhagyása után történik.